02.08.2016 Tarihli Basın Açiklamasi

15.07.2016 tarihinde yapılmak istenilen hain darbe girişimi sırasında UYAP Bilişim Sistemine Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemelerinin tanımlandığına dair bazı basın kuruluşları ile sosyal medyada çıkan haberler üzerine yapılan inceleme ve araştırma sonucunda aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mülga (4) no’lu Genelgesi gereğince mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılıklarınca verilen yakalama kararlarının 01.01.2012 tarihinden itibaren UYAP-KİHBİ entegrasyonu ile tek bir sistem üzerinden kolluk birimlerince sorgulanması sağlanmıştır.

Bu çalışma kapsamında 01.09.2008 tarihinden önce çıkartılan ve KİHBİ (İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık İstihbarat Harekat ve Bilgi Toplama Dairesi Başkanlığı) Sisteminde kayıtlı mahkeme ve Cumhuriyet başsavcılığı yakalama kararları UYAP Bilişim Sisteminde bulunan yakalama kararları ile karşılaştırılarak uyumlu hale getirilmiştir.  Adli birimlerin tamamının UYAP sistemine geçişi 01.09.2008 tarihinde tamamlanmıştır. Bu tarihten sonra çıkarılan yakalama kararları UYAP sistemi üzerinden oluşturulmuş olup, bu tarih öncesindeki yakalama kararlarının da sisteme dahil edilebilmesi amacıyla tüm birimlere resmi yazılar yazılmıştır.

KİHBİ Yakalama Sistemi ile yapılan karşılaştırma sonucunda halen 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kurulan sıkıyönetim komutanlıkları askeri mahkemelerinin infazı devam eden dosyalarından verilen yakalama kararlarının da bulunduğu ve bu kayıtların UYAP Bilişim Sistemine girilmediği tespit edilmiştir. Bu mahkemelerin infazı devam eden dosyalarından verilen yakalama kararlarının kolluk birimlerince UYAP Bilişim Sistemi üzerinden takibinin sağlanabilmesi için 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında kurulan sıkıyönetim komutanlıkları askeri mahkemeleri UYAP Bilişim Sisteminde tanımlanmış ve bu mahkemelerin dosyalarının sisteme girişinin yapılması için ilam dosyası açılması sağlanmıştır.

Ayrıca UYAP Bilişim Sisteminde yapılan araştırmada, Cumhuriyet Başsavcılıkları İlamat İnfaz Bürosu kayıtlarında, 12 Eylül 1980 askeri darbesi ile kurulan sıkıyönetim komutanlığı askeri mahkemelerine ait toplam 57 adet İlam/İnfaz kaydının bulunduğu, bu mahkemelere dair ilk UYAP kaydının 26/05/2010 tarihinde oluşturulduğu,  bu infaz kayıtlarından 15 adedinden yakalama kararının devam ettiği anlaşılmıştır.

Sıkıyönetim komutanlığı askeri mahkemelerinin UYAP Bilişim Sistemine tanımlanması yukarıda izah edildiği şekilde yapılmış olup 15.07.2016 tarihinde yapılmak istenilen hain darbe girişimi ile bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.