Twitter facebook instagram youtube
Adalet Bakanlığı
GÜNCEL KANUN TASARILARI VE KANUN TEKLİFLERİ

Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 28/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

 

Kabul edilen metne ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosu için tıklayınız.


Taslağı Bakanlığımızca hazırlanan "İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" 14/02/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda kabul edilmiştir.

 

Tasarı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


Bakanlığımızca hazırlanan “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” 31/01/2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.

 

Tasarı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


Bakanlığımızca hazırlanan “Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Takibin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 17/11/2017 tarihinde görüşe sunulmuştur.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca 20/07/2017 tarihinde kabul edilmiştir.

 

Taslak metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan “Mağdur Hakları Kanunu Tasarısı” taslağı kamu kurum ve kuruluşlarına görüşe gönderilmiştir.

 

Taslak metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan “Anayasa Değişikliğine Uyum Amacıyla Yargıya İlişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 14/06/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sevk edilmiştir.

 

Tasarı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı görüşe sunulmuştur.

 

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Görüş bildirme formuna ulaşmak için tıklayınız.


Bakanlığımızca hazırlanan “Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemelerinin İşleyişinde Ortaya Çıkan Sorunların Giderilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair  Kanun Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.

 

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


Bakanlığımızca hazırlanan İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı 25/05/2017 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmiştir.

 

Tasarı metnine ulaşmak için tıklayınız.

Karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.


Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 24/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

 

Karşılaştırma tablosu için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 03/11/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kabul edilmiştir.

 

Kabul edilen metne ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 22/10/2016 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiştir.

 

Karşılaştırma Tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

Bakanlığımızca hazırlanan ve 01/07/2016 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 6723 sayılı Danıştay Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23/07/2016 tarihli ve 29779 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Genel Kurulca kabul edilen metnin karşılaştırma tablosuna ulaşmak için tıklayınız.

 

Kanun Metnine ulaşmak için tıklayınız.

15 Temmuz 2016 Tarihinde TBMM Genel Kurulunda Kabul Edilen 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla iflasın ertelenmesi ve çeke ilişkin hükümlerde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu Kanun, 09/08/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

   

Bakanlığımızca hazırlanan Bilirkişilik Kanunu Tasarısı 02/06/2016 tarihinde TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilmiştir.

 

Adalet Komisyonunun kabul ettiği metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

   
 
 
 

Diğer Kanun Tasarıları için Tıklayınız.

 
PROJELER
SİTEMİZİ
 
Twitter
facebook
google plus
instagram
linkedin
youtube
T.C. Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.