► BAKANLIK BİRİMLERİ

Teftiş Kurulu Başkanlığı
Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü
Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
Kanunlar Genel Müdürlüğü
Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Eğitim Dairesi Başkanlığı
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
İç Denetim Birimi Başkanlığı
İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı
Yayın İşleri Dairesi Başkanlığı
Teknik İşler Dairesi Başkanlığı
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Adlî Tıp Kurumu