AVUKAT BİLGİ SİSTEMİ

UYAP(Ulusal Yargı Ağı Projesi) nin uygulanmaya başlandığı birimlerde avukatların dosyalarının içeriğini adliyeye gitmeden bürolarından görebilmeleri için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, konu ile ilgili Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'nın Baro Başkanlıklarına göndermiş olduğu yazı aşağıdadır.

 
          İşletimde alınan yerlerin listesi için tıklayınız.
 
         Başvuru gerekli bilgileri için   tıklayınız.

T.C.

ADALET BAKANLIĞI

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 

 

Sayı     : B.03.0.BİD.0.00.00.08-90.09.00/                                                                                                                            .../11/2005

Konu   : Avukat Portalı Hakkında.

 

……………… BAROSU BAŞKANLIĞINA
 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP), adaletin gecikmeksizin yerine getirilmesi, vatandaşların mağduriyetinin engellenmesi, güvenirlilik ve doğruluk esaslarını koruyarak yargıya hız kazandırmak amacıyla kurulan bilgi sistemidir.

UYAP kapsamında geliştirilen uygulama yazılımları, merkez teşkilatı, pilot ve test birimlerimizde ayrıca ülke çapında 14 adet Ağır Ceza Merkezi ve 4 adet Bölge İdare Mahkemesinde yaygınlaştırılmış olup, kısa zamanda bütün teşkilât tarafından kullanılmaya başlanacaktır.

UYAP ile amaçlanan; gerekli tüm teknolojik gelişmeleri kullanarak e-dönüşüm sürecinde hızlı, güvenilir, adil bir yargılama mekanizması tesis edip e-adalet altyapısını oluşturmaktır.

UYAP avukatlar için de bir çok kolaylık sağlamıştır. UYAP Avukat Bilgi Sistemi sayesinde avukatlar, bürolarından avukat portalı adı altında sisteme güvenli bir şekilde bağlanarak; ilgili oldukları dosyalar hakkında her türlü bilgiyi alabilmektedirler.

Avukat portalı ile ilgili test çalışmaları Ankara Adliyesinde tamamlanmış olup, başarı ile sonuçlanmıştır. Bu nedenle, UYAP’ın işletimde olduğu birimlerde avukatların bu hizmetlerden yararlanabileceği düşünülmektedir.

Avukatlar, baronuza müracaat ederek, taleplerin Bakanlığımıza iletilmesine müteakip, tahsis edilecek sertifika ile sisteme güvenli bir şekilde bağlanarak bu hizmetlerden faydalanacaklardır.

Baronuza kayıtlı bulunan avukatlara Avukat Portalı ile ilgili gerekli duyurular yapılmak suretiyle; Avukat Portalı’ ndan faydalanmak isteyen avukatların bu tür taleplerinin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirilmesi hususunda,

Bilgi ve gereğini rica ederim.

  

Ali KAYA

Hâkim

Bilgi İşlem Dairesi Başkan V.

 

 

 
 

Şenyuva Mah. Meriç Sk. No:21/A Beştepe-ANKARA  Tel:(312) 212 65 95  Fax:(312) 296 88 88  İrtibat:K.KILIÇ, Memur

İnternet Adresi: www.bidb.adalet.gov.tr    E-Posta : bilgi_islem@adalet.gov.tr