::: ATGV Dergisi

 

   

   Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı (ATGV) tarafından çıkartılan ve aylık olarak yayınlanan ATGV Dergisinde yayınlanmak üzere istekli olan tüm Hakim, Cumhuriyet Savcısı, Adli Personel ve diğer hukukçuların; makale, haber, şiir, anı ve fotoğraf gibi çalışmalarının yayına ilişkin muvafakatları ile birlikte en geç 15 Haziran 2007 tarihine kadar tercihen e-posta yoluyla mikail.ozdemir@adalet.gov.tr adresine elektronik ortamda, mümkün olmadığı taktirde Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri istenmektedir.

İlk aşamada gönderilen makale, haber, şiir, anı ve fotoğraf gibi çalışmalar için telif ücreti düşünülmemekte ve gönderilen bu çalışmalar yayın kurulu tarafından değerlendirilerek uygun görülenler yayınlanacağı ve yayınlanmamasına karar verilenlerin ise iade edilmeyeceği hususu tüm Adalet camiasına saygıyla duyurulur.