KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KONFERANSI

 

 


Günümüzde hızla kağıt ortamında yapılan işlemler elektronik ortama taşınmakta ve elektronik ortamdaki mevcut olan verilerin güvenliği gittikçe daha önemli bir konu haline gelmektedir. Yakın geçmişte basına da yansıdığı üzere bir çok kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarının elektronik ortamda saklılıkları verilerin bir şekilde kötü amaçlarla ele geçirilmeye çalışıldığı, bilişim sistemlerine saldırılar yapılmaya başlanıldığı görülmektedir.
        Giderek artan bu tehdit ve saldırıların önlenmesi, elektronik ortamın daha güvenli bir hale getirilerek vatandaşın daha fazla ve daha verimli bir şekilde elektronik ortamda verilen hizmetlerden faydalanması için bilgi güvenliği konusunda daha fazla farkındalık yaratılması ve bu alandaki hukuksal mevzuatın bir an önce tamamlanması gerekmektedir.
         Bu ihtiyaç göz önüne alınarak, konuya mütevazı bir katkıda bulunmak amacıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 08.03.2007 tarihinde Gazi Ek Binasında dar kapsamlı bir konferans düzenlenmiştir.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Dr. İbrahim Kaplan halen Almanya'da özel bir şirkette kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği konularında denetmen olarak çalışmakta ve bu konuda makaleler yazmakta  ve bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.

Dr. İbrahim Kaplan,PH.D.(economics)'ın hazırlamış olduğu
"TSE-TBD BİLGİ GÜVENLİĞİ VE YAZILIM KALİTESİ SEMPOZYUMU 2007"
dökümanı için tıklayınız 
 
08.03.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı Gazi Ek Binada yapılan 
"Kişisel Verilerin Korunması ve Bilgi Güvenliği Konferansı fotoğrafları"
için tıklayınız