::: 5018 sayılı Kanunun 44 üncü Maddesi Gereğince Taşınır Mal Yönetmeliğinin 38 inci Maddesine Göre Harcama Birimleri ve Bunlara Bağlı Ambarların Kod Numaralarının Bildirilmesine İlişkin Duyuru
 
Duyuru Metni
EK:Form