::: CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜM TÜRKİYE’DEKİ MAHKUMLARI ANLIK TAKİP EDEBİLİYOR.

 

53/1 no'lu Genelge - Ulusal Yargı Ağı ve İstatistik İşlemleri

    

     CTE Genel Müdürlüğünün talimatı ve yoğun çalışmaları ile  özellikle son bir seneden beri,  UYAP CTE Bilgi Sistemi etkin bir şekilde kullanılarak yaklaşık 81.000 mahkumun tüm bilgileri anında merkezi olarak izlenebilir hale gelmiştir. Böylece Bakanlık bir yandan daha önce yapmakta olduğu büyük yekunlar tutan posta ve iletişim giderlerinden kurtulmuş, diğer taraftan merkezi veri tabanı sayesinde mahkumlar hakkındaki tüm verilere Türkiye’yi kapsayacak şekilde, saniyeler seviyesinde ulaşabilmekte, mahkum nakillerini bu bilgilere göre yaparak elinde bulunan personel ve araç altyapısını çok daha verimli bir şekilde sevk ve idare edebilmektedir. Yine CTE kullanmış olduğu bu merkezi, güvenilir, tutarlı UYAP CTE veri tabanı sayesinde en güncel  istatistikleri alabilmekte ve bu istatistiklere göre kaynak planlaması yapabilir hale gelmiştir.

     UYAP CTE Bilgi Sisteminde ayrıca mahkumların dijital fotoğrafları da saklanmakta ve bu verilere yetkili kişilerce merkezden ulaşılarak merkezden mahkum takibi yapılabilmektedir.
 

     Bu bağlamda UYAP CTE Bilgi Sisteminden azami faydalanabilmesi ve Sistemin etkin şekilde kullanılabilmesi için CTE Genel Müdürlüğü bir genelge yayınladı. Genelgede Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutuklularla ilgili bilgileri içeren kayıtların düzenlenmesi ve tutulmasına ilişkin  usul ve esasları göstermek, mevzuatın uygulanmasını kolaylaştırmak ve uygulamada ortaya çıkan sorunları gidermek amacı güdülmüştür. "Ulusal Yargı Ağı ve İstatistik İşlemleri" adını taşıyan 53/1 no'lu Genelge 53 nolu Genelge iptal edilerek yayımlanmıştır.

     

Tüm Genelgelere ve 53/1 no'lu Genelgeye http://www.adalet.gov.tr/duyurular/genelgeler/genelgeler.html adresinde ulaşabilirsiniz.