::: ADALET BAKANLIĞI İLE TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ ARASINDA BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

17.05.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği arasında Bilgi paylaşımına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bu protokolün konusu Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği arasında, e-devlet kapsamında mevzuatın izin verdiği sınırlar iç erisinde veri iletişim bağlantısı kullanılarak, bilgi paylaşımını düzenlemektir.

Protokolün amacı;

UYAP ve NOTERNET arasında günün teknolojik imkânlarını kullanarak, mevzuattın izin verdiği sınırlar içerisinde, verilerin karşılıklı olarak güvenli bir ortamda kullanılmasının sağlanmasıdır. Bu suretle gerek yargı teşkilâtınca anında NoterNET'e gerekse NoterNET'ten yargı teşkilâtına iletmesi gereken bilgi ve belgelerin gecikmeye mahal vermeksizin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak, e-devlet kapsamında veri paylaşımını temin etmektir.

•  UYAP; Adalet hizmetlerinin zaman kaybetmeksizin yerine getirilerek vatandaşın mağdur olmasını engellemek, Türkiye Cumhuriyeti Adlî Sistemi'nin işleyişini güvenilirliğini, doğruluğunu en üst düzeyde sağlamak ve yargı sistemine hız kazandırmakiçin geliştirilen "Ulusal Yargı Ağı Projesi"dir.

•  NOTER.NET; Noterler Birliği'nin; Noterler, Noter Odaları , Adalet Bakanlığı ve diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları ile iletişim ve verilerini üzerinde taşıyan internet ve internet ağıdır.