::: ADALET BAKANLIĞI İLE TELEKOMÜNİKASYON KURUMU ARASINDA BİLGİ PAYLAŞIMINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDI

10.04.2007 tarihinde Adalet Bakanlığı ve Telekominikasyon Kurumu arasında Bilgi paylaşımına ilişkin protokol imzalanmıştır.

Bu Protokolün amacı tarafların onayı ile, günümüzün teknolojik imkânları kullanılarak, mevzuatın izin verdiği sınırlar içerisinde ve güvenli bir iletişim ortamı üzerinden, Adalet Bakanlığı tarafından anında MCKS'ye (MCKS: 5392 sayılı Kanun kapsamında ve kayıp, kaçak, çalıntı veya Telekomünikasyon Kurumu CElR'ında yer alan elektronik kimlik bilgileri değiştirilmiş cihazlara elektronik haberleşme hizmeti verilmemesi amacıyla kurulmuş olan Mobil Cihaz Kayıt Sistemidir.) iletmesi gereken bilgi ve belgelerin doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak, mevzuat çerçevesinde yargı teşkilatınca manuel ortamda talep edilen bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gecikmeye mahal vermeksizin UYAP'a iletilmesi suretiyle e-devlet kapsamında veri paylaşımını temin etmektir.