::: UYAP Yargıtay Kararlarında

Yargıtay 11.Ceza Dairesi'nin 19.03.2007 tarih, 2006/6995 esas 2007/1845 sayılı kararında MERNİS ile entegre çalışan UYAP Bilgi Sisteminden nüfus kayıt örneği alınarak sanığın ölmüş olduğu anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının sürüncemede bırakılmadan düşmesine karar verilmiştir.

Denizli 1.Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10.11.2006 tarihinde verilen kararı ile sanık mahkum olmuş, sanık vekili kararı temyiz etmişti. Temyiz aşamasında ise sanığın ölmüş olduğu UYAP kayıtlarından anlaşılarak kamu davası düşürülmüştür. Böylece UYAP'ın sağladığı hızlı ve etkin bilgi sistemi sayesinde belki de uzun zaman ve mesai harcanacak bir dava saniyeler içerisinde ve güvenilir bir şekilde sona erdirilmiştir.

YARGITAY İLAMI için tıklayınız.