DUYURU

Kuraları çeken ve durumları aciliyet taşıyan bir kısım konut sakinleri Urankent Konutlarına taşınmışlardır.

 

Trafo montajının bu hafta içinde bitirileceği yapılan görüşmelerden anlaşılmış olup  diğer konut sakinlerinin de en kısa zamanda dairelerine taşınmalarının sağlanması düşünülmektedir.

 

Havaların soğuması ve kaloriferlerin bir an önce yanmaya hazır hale getirilmesi gereği, teslim edilen dairelerin bulunduğu her üç bloktaki çöplerin alınamaması ve kötü görüntü oluşturması, bloklardaki katların temizlik ihtiyacı, uydu sistemlerinin tek elden faaliyete geçirilememesi, şantiye görevlilerinin teslimden bir süre sonra konutların bulunduğu alandan ayrılmalarının söz konusu olması dolayısıyla oluşacak güvenlik görevlisi gereksinimi ve dairelerdeki yapısal eksikliklerin bir an önce giderilmesi gereği gibi nedenlerle site ve apartman yönetimlerinin oluşturulması gerekmektedir. 

 

Henüz dairelerine taşınmamış hak sahiplerinin de katılımları ile site ve blok yönetimlerinin oluşturulması ve yöneticilerin yetkilendirilmesi amacıyla, genel kurul toplantısı yapılması, sitenin A,B,C Blok yöneticileri ve bu yöneticilerin aralarında seçeceği üst yöneticiden oluşan yönetim kurulu ve üç kişiden oluşan denetim kurulu  ile yönetilmesi düşünülmektedir.

 

Aşağıda belirtilen yer, gün ve saatte, her üç blokta dairelerinde oturmaya başlamış ve henüz taşınmamış hak sahiplerinin toplantıya katılmaları hususu bilgilerine sunulur.


Toplantıya katılamayacak olanların bir başka site sakinine vekalet vermeleri mümkündür.

 

GÜNDEM
1-Açılış ve yoklama

2-Genel Kurul Divanının oluşturulması

3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

4- A,B,C Blok Yöneticilerinin Seçimi

5- Denetim Kurulunun Seçimi

6- Yönetim Kurulu Görev ve Yetkilerinin Belirlenmesi-Kararlar

7- Dilek ve Temenniler

8- Kapanış

 

Toplantı günü: 10.10.2008 Cuma Saat : 15.30

Yer                :  Adalet Bakanlığı Ek-1 Bina Konferans Salonu Milli Müdafaa Caddesi No= 22