::: UYAP, SMS BİLGİ SİSTEMİ İLE  e-TR 2008 BİRİNCİLİK ÖDÜLÜNÜ KAZANDI.
 

 
    UYAP, Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisinde UYAP SMS Bilgi Sistemi ile birincilik ödülünü kazanmıştır. Büyük ödül Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Prof. Dr. Nazım EKREN ,TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı tarafından Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na sunuldu.


   TÜSİAD ve TBV ekonomide ve toplumsal yaşamda kalitenin, verimliliğin ve rekabet gücünün artırılmasına; şeffaf ve etkin yönetiminin oluşturulması yolunda bilgi toplumuna dönüşümün gerçekleştirilmesine birer sivil toplum örgütü olarak katkıda bulunmanın görevleri olduğunu düşünerek 2003 yılından bu yana "e-TR  Ödülleri"ni oluşturmuşlardır.


  Kamudan Vatandaşa eHizmetler Kategorisi: Başvuruya konu olan uygulama, etkileşimli olarak internet üzerinden herhangi bir devlet hizmetinin kullanıcıların erişimine sunulması, devletin/yerel yönetim birimlerinin bu konudaki iş süreçlerini kısıtlaması, etkinliğini ve verimliliğini artırması amacına yönelik olmalıdır.


   UYAP SMS Bilgi Sistemi :

Dava bilgileri de dâhil olmak üzere, UYAP Adalet, Avukat, Vatandaş ve diğer portallar üzerinden yapılan işlemler ile UYAP bünyesinde yayımlanan atama ve yer değiştirme gibi bilgilerle ilgili uyarı, bilgi, veri ve duyuruların, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmesi amacıyla yapılan “UYAP SMS Bilgi Sistemi” tamamlanarak, 01.04.2008 tarihi itibariyle TÜRKCELL, VODAFONE ve AVEA kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur.

UYAP SMS Bilgi Sistemi; mahkemeler, Cumhuriyet savcılıkları ve icra daireleri gibi adli birimlerce gerçekleştirilen ve taraflara iletilmesi gereken bilgi, veri ve duyuruların GSM Operatörleri aracılığıyla avukatlara ve ilgili kişilere SMS yolu ile sunulmasını sağlamaktadır. Bu sistem sayesinde, adli makamlardaki yetkililer, UYAP portalları üzerinden işlemlerini onayladıkları anda otomatik olarak ilgili kişilere SMS gönderilmektedir.

UYAP SMS Bilgi Sistemi İnternet Sayfasına Erişmek için tıklayınız...

UYAP SMS Bilgi Sistemi Sunumu için tıklayınız...

 


Finalistler ve Projeleri:

   Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
      SMS Bilgi Sistemi

   Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü
      Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağı Uygulaması

   Çorum Belediyesi
      Katılımcı 3D (üç boyutlu ) Kent Bilgi Sistemi

   Konya Büyükşehir Belediyesi
      Sosyal Bilgi Merkezi Projesi

   Türk Patent Enstitüsü
      Marka, Tasarım, Endüstriyel Tasarım Başvurularının Elektronik İmza ile Alınması Projesi

   Akdeniz Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
      Kamu Mal/Hizmet Alımlarında Veri Tabanlı ve İnternet Uygulaması ile Oluşan Saydamlık

   Konya Büyükşehir Belediyesi
      Altyapı Entegrasyon Projesi

   Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
      Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesinde e-imza ve e-Belge Uygulaması

   Telekomünikasyon Kurumu
      Kurumlar Arası Elektronik/ Mobil İmzalı Belge Paylaşımı

   Telekomünikasyon Kurumu
      Mobil Cihaz Kayıt Sistemi

   İstanbul Valiliği
      Çocuk Bilgi Bankası

   Konya Büyükşehir Belediyesi
      Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Coğrafi Bilgi Sistemine Entegrasyonu (ADNKS-GIS)

   Orman Genel Müdürlüğü
      Orman Yangın Yönetim Sistemi

   Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü
      e-İşkur Projesi