ADALETE DAHA İYİ ERİŞİM PROJESİ İZLEME RAPORU

Bilindiği üzere Avrupa birliği ile birlikte yürütülen Başkanlığımız tarafından yönetilen Adalete Daha İyi Erişim Projesi (Better Access to Justice Project) kapsamında Hizmet Sözleşmesi Avrupa Birliği Merkezi İhale Birimi (CFCU) ve Yüklenici Firma arasında 22.08.2007 tarihi itibariyle imzalanmış ve sözleşmenin 06.09.2007 tarihi itibariyle uygulanmasına başlanılmıştır.

Bu kapsamda özellikle Adli Yardım, Mahkeme Dışı Çözüm Yolları konuları üzerinde yoğunlaşılacak ve Türkiye'deki mevcut hukuksal altyapının fotoğrafı çekilerek önümüzdeki yıllar için yol haritası bağlamında raporlar ortaya konacak ve ayrıca hukuk alanındaki istatistiksel altyapının güçlendirilmesi ve eğitim çalışmaları yerine getirilmiş olacaktır. Yine CMK 196/4'te emredilen “………içeriğine göre sanığın aynı anda görüntülü ve sesli iletişim tekniğinin kullanılması suretiyle sorgusunun yapılabilmesi olanağının varlığı hâlinde bu yöntem uygulanarak sorgu yapılır.” ihtiyacının karşılanması Ağır Ceza Mahkemeleri arasında ses ve görüntülü kayıt sisteminin kurulması ve bu birimler arasında Video Konfersans sağlanabilmesi amaçlanmıştır.

Bu kapsamda olmak üzere Ağır Ceza Mahkemesi bünyesinde 225 mahkeme salonunda gerçekleşen tüm duruşmaları kayıt altına almak ve mahkemeler arası eşzamanlı iletişim, canlı görüşme imkânı sağlayacak donanımların alım ve kurulumu süreçlerinde ilerlemer kaydedilmiştir.

PROJE İZLEME RAPORU

•  Verilmiş olan donanım siparişlerinin üretim ve sevkiyat aşamaları takip edilmektedir.

•  Tamamlanmış olan uygulama yazılımlarından kayıt yazılımının testleri devam etmekte olup bir veya iki haftaya kadar sonuçlandırılacaktır.

•  Ayrıca video konferans yazılım süreci devam etmekte olup yakında testlerine başlanacaktır.

•  Eğitimle ilgili hazırlıklar devam etmekte olup, planlandığı gibi 21 Mart, 28 Mart, 4 Nisan tarihlerinde saat 11:00-12:50 arasında Ankara'da eğitim sınıfında verilecektir.

Bilgilerinize arz ederiz.