EK : Hem UYAP Hem De Fiziken Gönderilmesi Gereken Evrak Listesi