BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ

Sayı: 19 16.08.2009

BASIN AÇIKLAMASI

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkında Adalet başmüfettişleri tarafından inceleme ve soruşturma yapılmasıyla ilgili olarak bazı basın yayın organlarında farklı değerlendirmelere yer verilmesi nedeniyle, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve yanlış anlaşılmalara meydan verilmemesi için konu hakkında açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Bilindiği üzere; hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri iddia olunan suçları ile ilgili inceleme ve soruşturma yapma yetkisi Anayasa’nın 144 ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 82’nci maddelerine göre Adalet Bakanı’nın iznine tabidir. Adalet Bakanı, Anayasa ve Kanundan kaynaklanan bu yetkisini ilgiliden daha kıdemli bir muhakkik ya da Adalet müfettişine inceleme ve soruşturma yaptırmak suretiyle kullanmaktadır.

Erzincan Adliyesinde görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarıyla ilgili olarak Bakanlığımıza intikal eden ihbar ve şikâyet dilekçeleri, olağan denetim sebebiyle Erzincan’da bulunan Adalet müfettişlerine gönderilmiştir. Adalet müfettişlerince yapılan olağan incelemeler sırasında Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir. Bu konudan dolayı hâlen Bakanlığımıza intikal etmiş bir soruşturma raporu mevcut değildir.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı hakkındaki inceleme ve soruşturmaların, adı geçenin bazı basın yayın organlarında yer verilen soruşturmayı başlatmasıyla bir ilgisi bulunmamaktadır. İlgili Cumhuriyet Başsavcısının da aralarında bulunduğu bir kısım hâkim ve Cumhuriyet savcıları hakkında 2008 yılında başlatılan bir inceleme ve soruşturma kapsamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına ilişkin olarak Adalet müfettişlerince talep edilen kararlar, yetkili mahkemeler ve hakimler tarafından verilmiş yasal kararlardır.

Bakanlığımızın bağımsız yargı tarafından yürütülen yargılama faaliyetine hiçbir şekilde müdahalede bulunması söz konusu değildir. Konuyla ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada; haberlere konu olan soruşturmanın engellenmesinin söz konusu olmadığı, aksine ilgili şahıslar hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açıldığı ve yargılamanın devam ettiği belirtilmiştir.

Ayrıca Adalet Bakanlığınca Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının görevden alınmasının önerildiği iddiası da hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızca hazırlanan 2009 yılı Adli Yargı Yaz Kararnamesi taslağında Erzincan Cumhuriyet Başsavcısının görevden alınması ya da görev yerinin değiştirilmesiyle ilgili hiçbir teklif yer almadığı gibi böyle bir husus Kuruldaki görüşmeler sırasında da gündeme getirilmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.