::: UYAP- KONSOLOSLUK. NET BİLİŞİM SİSTEMLERİ ENTEGRASYONU HAKKINDA DUYURU :::

Adalet Bakanlığınca, e-Dönüşüm sürecinde e-Devletin e-Adalet ayağını oluşturmak üzere Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) uygulamaya konulmuştur.
UYAP’ın en önemli hedeflerinden biri de yargı birimleriyle diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki bilgi ve belge alış verişini elektronik ortama taşıyarak ara süreçleri ortadan kaldırmak, bilgi ve belge alışverişini daha hızlı gerçekleştirmektir.
Bu hedef çerçevesinde Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı arasında on-line veri değişimi için Protokol imzalanmıştır.
Adli Sicil Kanunu’nda 2006 yılında yapılan değişiklikle yurt dışında elçilik ve konsolosluklara da adli sicil kaydı verme yetkisi tanınmıştı. Ancak bugüne kadar adli sicil kayıtları konsolosluklar ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan yazışmalarla temin edilmekteydi. Bu Protokolün imzalanmasıyla yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın adli sicil kayıtları, yazışmaya gerek olmadan doğrudan ilgili konsoloslukça on-line alınarak müracaat eden vatandaşlarımıza verilebilecektir. Böylece yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız uzun süre beklemeye gerek kalmaksızın anında ve yaşadığı ülkede adli sicil kaydı alabilecektir.
Diğer taraftan adli makamlarımızın ihtiyaç duyduğu ve halen Adalet Bakanlığı aracılığıyla yapılan yazışmalarla konsolosluklardan elde edilen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ikamet adreslerine adli makamlarımız tarafından doğrudan ve anında ulaşılabilecektir.
Yine ilerleyen aşamalarda Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilcilikleri ile Adalet Bakanlığı ve yargı birimleri arasındaki tebligat, adli yardım işlemleri ve diğer tüm yazışmalar on-line olarak yapılabilecektir.

Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı birimleri arasında sadece adres tespiti ve adli sicil kaydı temini hususunda her yıl binlerce yazışma yapılmaktadır. İşte bu Protokol ile hem bu tür yazışmalar için harcanan işgücünden, posta ve kırtasiye masraflarından tasarruf sağlanacak hem de yargılama hız kazanacaktır.

 

Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı Arasında Veri Erişim Paylaşım Kullanım Esaslarına Dair Protokol için tıklaynız...