::: MAKEDONYA’NIN BAŞKENTİ ÜSKÜP’TE YAPILAN ADALET İÇİN BİLİŞİM 2009 (ICT4JUSTICE 2009) RAPORU :::

24 Eylül 2009 tarihinde Makedonya’nın Başkenti Üsküp’te yapılan Adalet için Bilişim 2009 (ICT4JUSTICE 2009) toplantısı Makedonya Parlamenterler Evinin toplantı salonunda yapılmıştır. Anılan konferansın amacı; her alanda olduğu gibi adalet alanında da giderek daha fazla kullanılan bilişim teknolojilerinin, ortaya çıkan sorunların çözümünde kullanılmasına ve anahtar rolüne vurgu yapmak ve bu meyanda başarılı projeleri ve uygulamaları tanıtmak ve tartışmaktır. Özellikle konferans kapsamında adalet yönetimi konusunda bilişim teknolojilerinin katkısının hangi alanlarda yoğunlaştığına vurgu yapılmakta ve bu yöndeki çalışmalar desteklenmektedir. Böylece “Adalet İçin Bilişim” konferanslarının daha önce zikredilen amacı doğrultusunda Avrupa çapında ceza adaleti ve bilişim teknolojileri arasında mevcut bağlar ortaya konmakta ve geleceğe dönük bu alanda daha fazla sinerji ortaya çıkarmaya çalışılmaktadır. Bunu da Konferans, mevcut adli ve teknolojik kurumlar arasında tecrübe paylaşımını anlatma, işbirliği fırsatlarını gösterme, en iyi örnekleri sunma ve en iyi perspektifleri ortaya koyma şeklinde yapmaktadır.

Konferans'ta UYAP ile ilgili olarak özellikle son bir yılda yapılan çalışmalara odaklanılarak sunum yapılmış ve katılımcılar büyük övgüler dile getirmişlerdir. Bu anlamda hayal edilen e-adalet sisteminin Türkiye’de zaten kurulmuş olduğunu anladıklarını belirtmişlerdir. Sunum yapılan oturumda Hollanda Danıştay’ından Bay R.Hilhorst diğer katılımcılar gibi UYAP’a çok ilgi duymuş ve Projeyi mutlaka yerinde incelemek istediğini ifade etmiştir. Konferansta UYAP e-Adalet alanında en ileri ve uygulamaya büyük oranda geçmiş bir proje olarak değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme konunun uzmanları olan uygulamacılar ve teknik elemanlarca yapılmış olması özellikle dikkate değerdir.

Konferansta icra edilen sunumlar www.ict4justice.org/2009 adresinden yakında yayınlanacaktır.

 

KATILIMCI DEVLET VE KURULUŞLAR

 • Konferansın açılışı Makedonya Parlamentosu Başkan Yardımcısı Bay Jani Makraduli tarafından yapılmıştır.

 • Dr. Mirjana Polenak (Üsküp Üniversitesi ve SEERC adına) tarafından açılış konuşması yapılmış,

 • Lord Richard Best tarafından ise SEERC başkanı olarak konunun önemi bilişim alanında yapılan açılımlar ve önemli gelişmeler dile getirilmiştir.

 • Makedonya Parlamentosu bilgi sistemi tanıtılmış ve bu alanda alınan mesafeler paylaşılmıştır.
   

 • AB Konseyinin Bölgesel Kalkınma İrtibat Görevlisi Romanyalı Bay Sterie tarafından Güney Doğu Avrupa’da e-adalet alanında yaşanan gelişmeler konusunda genel bilgiler verilmiş ve daha sonra yapılan konuşmalarda UYAP hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğini, yapılan sunumdan çok etkilendiği belirtmiştir.
   

 • AB Yolsuzluk ve Dolandırıcılık Suçlarla Mücadele Başkanı Finlandiyalı Mika Makela yolsuzluk ve dolandırıcılık birimi olarak Bilişim teknolojilerini nasıl kullandıklarını anlatmıştır.
   

 • Sielicki tarafından Polonya’da yürütülen e-adalet projesinin gelişimi anlatılmıştır. Proje henüz UYAP’a göre daha alt seviyede ve gelişme aşamasında olduğu değerlendirilmiştir.
   

 • Hollanda Danıştay’ından Bay R.Hilhorst Hollanda Danıştay Başkanlığındaki yürütülen çalışmaları anlatmıştır. Sunucu Dünyanın en eski Danıştay’ı olan Hollanda Danıştay’ının Bilgi İşlem Dairesi Başkanı olup UYAP’a çok ilgi duymuş ve mutlaka yerinde incelemek istediğini belirtmiştir.
   

 • İtalyan Bay Tartaro Şile’de bir İtalyan Firma tarafından yapılan devriye gözetim sistemini anlatmıştır.
   

 • Daha sonraki oturumlarda yapılan sunumlar ve yapan ülke ve kurumlar şu şekildedir:
   

 • Elektronik Mahkeme kayıt Sistemi (D.Iane, Indaco, Romanya)
   

 • Jumas Projesi mahkeme salonlarında gelecek ve fırsatlar (S.Somaschini, Project Automation, İtalya)
   

 • PRIS Projesi (Karadağ Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı D.Polovic)
   

 • Adalet sistem işleticilerine güvenli işbirliği ortamı ve Jweb projesi uygulama örneği (M.Cislaghi, Project Automation, İtalya)
   

 • Adli dokümanlarında semantik ilişkilerin keşfinde BT araçlarının rolü (M.Draoli, CNIPA, Italy)
   

 • Otomatik konuşma tanıma ve mahkeme salonları (D.Falavigna, Fondazione Bruno Kessler, Italya ve Ralph Schlueter, Aachen Üniversitesi, Almanya)
   

 • Tüketici mahkemelerinde dava açmada BT’nin desteği (S.Ritchie, Middle Temple, İngiltere)
   

 • Hukuk Davalarında multimedya özetleme: adli dosyaların araştırılması ve danışmanlık (E.Fersini, University of Milano, İtalya)
   

 • Adalet hizmetleri için XML formatı (M.Palmirani, CIRSFID Bologna Üniversitesi, İtalya)
   

 • Adli uygulamlarda video işleme usulleri (A.Briassouli, CERTH-ITI, Yunanistan)
   

 • AB Mevzuatı ve kamuda özellikle poliste kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliği (I. Akimovska Maletic, Üsküp Üniversitesi Güvenlik Fakültesi)
   

 • Video izleme ve mahkeme video kayıt sistemlerinde mahremiyet ve bilgilere yeniden erişilmesi (Tamás Szirányi, MTA-SZTAKI, Macaristan)
   

 • Adli birimler arasında güvenli iletişim (M. Settembre, AMTEC, Italya)
   

 • Makedonyada Kadastro sistemi ile Adli Sistemler arasında bağlantı ( Dimo Todorovski, Tetovo, Üniversitesi Makedonya).
   

 • Polonya Adalet Bakanlığında rehin kayıtları (R.Dunal, Esaprojekt z.o.o., Polonya)