::: ADALET BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ E-DEVLET ÖDÜLLERİNDE İKİ PROJE İLE FİNALE KALDI

Avrupa Birliği'nin her yıl düzenlediği E-Devlet Ödüllerinde Adalet Bakanlığı'nca yürütülen Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP) ve SMS Bilgi Sistemi projeleri iki ayrı kategoride finale kalmayı başardı. Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler arasındaki e-devlet uygulamalarının katıldığı E-Devlet Ödüllerine 17 ülkeden toplan 259, Türkiye’den ise 20 başvuru yapıldı. Toplam 3 Kategori ve 4 başlık altında verilecek olan ödüllerde Adalet Bakanlığı'nın UYAP projesi çerçevesinde hizmete aldığı SMS Bilgilendirme servisi "Vatandaşa Yönelik Hizmetler" kategorisinde finale kalırken, UYAP projesinin kendisi ise Yönetim etkinliği ve verimliliğini artıran uygulamalar kategorisinde finale kaldı. Ödüller 19-21 Kasım tarihlerinde İsviçre'nin Malmö kentinde bu yıl beşincisi düzenlenecek AB Bakanlar e-devlet zirvesinin ilk gününde düzenlenecek ödül töreninde verilecek. Ayrıca www.epractice.eu portalına üye olunmak suretiyle finale kalan projelere oylama suretiyle destek verme imkânı bulunmaktadır.

Ulusal Yargı Ağı projesi (UYAP), yargı birimlerinin ve Adalet Bakanlığının merkez birimlerinin iş süreçlerini hızlandırmayı, güvenilirliğini arttırmayı ve kurumu kâğıtsız ortama taşımayı hedefleyen bir bilgi sistemi olup tüm yargı birimlerinin her türlü yargısal ve idari faaliyetleri UYAP otomasyonu sayesinde elektronik ortamda yürütülebilir hale gelmiştir. UYAP bünyesinde her gün ortalama 35.000 Adalet Bakanlığı personeli sisteme bağlanarak günlük işlerini UYAP’tan yapmaktadırlar.

2008 yılından önce UYAP ile entegrasyon sağlanan Adli Sicil Bilgi Sistemi’nden sabıka kayıtları, MERNİS’ten nüfus kayıtları, POLNET’ten ehliyet kayıtları, Merkez Bankasından döviz kurları yargı birimlerince otomatik olarak anında alınabilmektedir. PTT entegrasyonu sonucu, tevdi listelerinin UYAP tarafından oluşturulup gönderilmesi ve barkotların UYAP tarafından basılması ile gönderilen tebligatların durumu UYAP üzerinden takip edilebilmekte ve UYAP ile Yargıtay Bilgi Sistemi arasında gerçekleştirilen entegrasyon sonucu temyiz edilen dosyaların sistem üzerinden Yargıtay’a gönderilmesi ve geri dönüşü sağlanmaktadır

UYAP ile yargı birimleri tarafından yapılan tüm yargısal işlemlerin ve yazışmaların, aynı şekilde Bakanlık teşkilatı tarafından yapılan tüm idari işlemlerin e-imza ile imzalanması, avukatların ve vatandaşların internet üzerinden e-imza ile UYAP’a bağlanarak dava açmaları, dava dosyalarını tüm ayrıntılarıyla inceleyebilmeleri mümkün hale getirilmiştir. Adalet Bakanlığı bünyesinde 41.845 personel için elektronik imza başvurusu yapılmış olup, 35.391 elektronik imza kullanıcılarına teslim edilmiştir. Bunlardan 26.633 personel aktif olarak günlük işlerinde elektronik imzalarını kullanmakta olup Dünya üzerindeki hiçbir yargı sisteminde bu derece ve yaygınlıkta elektronik imza kullanımı bulunmamaktadır.

UYAP kapsamında geliştirilen Avukat Bilgi Sistemi aracılığıyla avukatlara (http://avukat.uyap.gov.tr/portal_giris.html) ve Vatandaş Bilgi Sistemi ile vatandaşlara (http://vatandas.uyap.gov.tr/portal_giris.html) internet üzerinden on-line yargı hizmeti sunulmaktadır. Avukatlar ve vatandaşlar internet üzerinden dava dosyalarını elektronik imza ile sistemdeki dava dosyalarına evrak katabilmekte, yeni dava dosyası açabilmekte ve on-line harç ödeyebilmekte olup tüm yargı birimleri açısından geçerli olan bu yetenek bu kapsam ve genişlikte Avrupa’da hiçbir ülkede bulunmamaktadır (http://www.uyap.gov.tr/edergi/sayi1/e-dergi/d2.htm )

UYAP SMS Bilgi Sistemi (http://www.sms.uyap.gov.tr/) ile de dava dosyaları ve icra takibi bilgileri de dâhil olmak üzere sistemde yapılan işlemler ile ilgili uyarı, veri ve duyurular, kısa mesaj (SMS) aracılığı ile kullanıcılara sunulabilmektedir. Ayrıca soruşturma ve dava dosyalarındaki taraflara yargı birimlerine gelmeleri için tebligat gerektiren durumlarda UYAP SMS Bilgi Sistemi kullanılarak UYAP ekranlarından SMS gönderilebilmektedir. Söz konusu SMS’e rağmen avukat ya da vatandaş mahkemeye gelmezse bilinen usulde tebligat çıkarılmaktadır. Ancak uygulamada vatandaşların % 80’i aşan oranda bu SMS’lere uyarak mahkemeye geldikleri görülmüştür. Bu çerçevede vatandaşların SMS’lere uyarak mahkemeye gelmeleri sayesinde tebligat ücretlerinden önemli oranda tasarruf sağlandığını ve yargı sürecinin de hızlandığını söylemek mümkündür.

Sistemden faydalanmak için AVEA, TÜRKCELL ve VODAFONE’a kendi adları ile abone olan vatandaşların [TCKİMLİKNO ABONE] yazıp 4060’a mesaj göndermeleri gerekmektedir. Her bir mesaj ilgilisinin kendisi ile ilgili bilgi almak için adliyeye gitmesi için harcayacağı emek, zaman ve paradan tasarruf anlamına gelmektedir.

UYAP’nin başarısı bir ödülle de sınırlı değildir. UYAP 2004, 2005 ve 2008 yıllarında Türk yargısında gerçekleştirdiği önemli gelişmelerden ötürü e-tr ödüllerine layık görülmüştür. 2008 yılında ise Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kristal Terazi yarışmasında özel ödüle layık görülmüştür. Ödül töre 1 Haziran 2009’da Washinton DC’de yapılan ve Dünya çapında üstün başarıya ulaşmış yenilikçi bilişim projelerinin ödüllendirildiği BİLGİSAYAR DÜNYASI ONUR PROGRAMINDA (The Computerworld Honors Program) “Seçkin (Laureate)” onuruna layık görülerek altın madalya alan UYAP, 21. Yüzyıl başarı ödüllerinde e-devlet alanında dünya çapında başarılı projeler arasında finale kalan en iyi beş proje içerisinde tek e-Adalet projesi olma başarısını göstermiştir http://www.uyap.gov.tr/

 

UYAP’IN SAĞLADIĞI TASARRUFLAR

UYAP’ın kırtasiyeden, posta masrafından, iş gücünden ve zamandan tasarruf sağladığı, yargıya etkinlik getirdiği görülmekte, dolayısıyla yargılama giderlerini azalttığı ve yargıya hız kazandırdığı açıkça anlaşılmaktadır. UYAP ile avukatlar ve vatandaşlar adliyeye gitmek için yol masraflarından, gittikleri yerlerde konaklama gibi masraflardan, yolda ve adliyede beklemekten, bu işlere enerjilerini harcamaktan kurtulmakla çok büyük tasarruf sağladıkları, zamanlarını ve enerjilerini başka işlerine ayırabilmeleri imkânı elde etmişlerdir. Hâkim ve savcılar ile yargı personeli de avukatların ve vatandaşların taleplerini karşılamaktan kurtuldukları, bilgi, belge, mevzuat ve içtihatlara en kolay ve hızlı erişim ile zamanlarını asıl işlerine ayırabildikleri, avukat ve vatandaşlara sağlanan bilgilendirme ile yargıda şeffaflığın sağlandığı ortaya çıkmaktadır. Belirtilen hususların ekonomik getirisini ve sosyal faydalarını net olarak belirlemek mümkün olmamakla beraber aşağıda verilen tablodan sadece yazışmaların; kırtasiye, enerji, sarf malzemesi, personel gücü ve zaman kaybına uğramadan gerçekleştirildiği dikkate alınırsa ne kadar yüksek miktarda bir kazanç ve sosyal fayda sağlandığı ortaya çıkacaktır.

 

UYAP'IN ŞİMDİYE KADAR SAĞLADIĞI TASARRUFLAR

Mernis’ten şu ana kadar yapılan toplam sorgu sayısı:

43.232.110

Mernis’ten yapılan nüfus aile kaydı sorgulaması sayısı:

  4.666.190

Mernis entegrasyonundan elde edilen maddi kazanç:

34.867.552 TL

 

Adli Sicilden yapılan sorgu sayısı:

1.229.982

Adli Sicil entegrasyonundan elde edilen maddi kazanç:

10.091.623 TL

                                                                             

POL-NET üzerinden alınan ehliyet bilgisi sayısı:

                20.697

POL-NET entegrasyonundan elde edilen maddi kazanç:

 103.485 TL

                                                     

POL-NET-Araç Kayıt Sistemi Eklenen, kaldırılan hak mahrumiyeti sayısı:               

474.142

POL-NET Araç Kayıt Sistemi entegrasyonundan maddi kazanç:

4.267.278 TL

KİHBİ   entegrasyonundan elde edilen maddi kazanç:

3.802.414 TL 

 

Bakanlık Birimleri Toplam yazışma sayısı:             

1.695.640

Bakanlık Birimleri arasında yazışmaların UYAP üzerinden yapılması nedeniyle elde edilen maddi kazanç

 

8.478.200 TL

  

 SMS Bilgi Sisteminde yapılan toplam sorgu SMS:

576.028

SMS Bilgi Sisteminde yapılan toplam bilgi SMS sayısı:

868.153

UYAP ekranlarından gönderilen:

436.201

SMS Bilgi Sisteminin sağladığı toplam  katkı:

20.389.859

  

UYAP-Yargıtay Entegrasyonu ile Sağlanan Kazanç

22.000.000-TL

UYAP-SEÇSİS Entegrasyonu ile Sağlanan Kazanç

25.000.000-TL

UYAP’ta Mükerrer Bilgi Girişinin Engellenmesi ile Sağlanan Kazanç

36.000.000 -TL

UYAP’ta Devir İşlemlerinden Sağlanan Kazanç

122.250.000 -TL

UYAP’ın Cezaevlerinde Sağladığı Kazanç

28.645.713 -TL

UYAP Avukat Bilgi Sisteminin Sağladığı Kazanç

126.151.400 -TL

UYAP Bilgi Bankası, Mevzuat ve İçtihat Programlarının Sağladığı Kazanç

8.640.000 -TL

UYAP Editör’ün sağladığı Kazanç

24.000.000-TL

UYAP Vatandaş Bilgi Sisteminin Sağladığı Kazanç

3.487.767 TL

Uzaktan Eğitim ile Sağlanan Kazanç

56.289.280-TL

UYAP e-Posta ve Serbest Kürsü Hizmetlerinin Sağladığı Kazanç

647.050 TL 

                                              

UYAP TOPLAM TASARRUF

534.529.051 TL