::: Adli Yıl Açılış Mesajı

                      

     Yargımızın saygıdeğer mensupları ve değerli çalışma arkadaşlarım,

     Cumhuriyetimizin temel niteliklerinden olan hukuk devleti olmanın başta gelen özellikleri adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi, vatandaşlarımızın hak arama yollarının açık olması, idarenin hukukun üstünlüğüne dayanması ve tüm eylem ve işlemlerine karşı yargı yoluna başvurulabilmesidir. Devletin temelini teşkil eden adalet duygusunun tesisi ise toplumun barış, huzur ve refahının ön şartıdır.

     Ülkemizde son yıllarda demokratikleşme, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve AB üyeliği hedefi doğrultusunda önemli reformlar yapılmıştır. Atılan bu adımların başarıya ulaşması ve süreklilik kazanması, en alt kademeden başlamak üzere tüm uygulayıcıların bu ilkeleri özümsemelerine ve uygulamalarıyla mevzuata yön vermelerine bağlıdır.

     Bugüne kadar kat ettiğimiz önemli mesafelere rağmen, Yargı olarak daha yapacak çok işimizin bulunduğu muhakkaktır. Çalışmalarımız bundan sonra da aynı hız ve şevkle devam edecektir. Bir süre önce kamuoyuyla ve sizlerle paylaşmış olduğumuz "Yargı Reformu Stratejisi"nde öngördüğümüz hedeflere bir an önce ulaşmak için tüm yargı organlarımızın işbirliği ve desteğiyle, hep birlikte elimizden geleni yaparak, daha çağdaş bir yargı sistemi oluşturmak birinci öncelikli amacımızdır.

     Bu duygu ve düşüncelerle, yeni adli yılın ülkemize ve tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, Yargımızın saygıdeğer, çalışkan ve fedakar mensuplarına, değerli çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
 

 

Sadullah ERGİN
Adalet Bakanı