::: KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME 6. TOPLANTISI
       
Toplantı Tipi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Baş. Saati 10.00
Amaç

Kâğıtsız Ofis Ortamına Geçiş Değerlendirme Toplantısı

Bit. Saati 11:30
Toplantı Tarihi 21.08.2009 Tel 293 20 00
Yer Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Fax 296 88 88
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUCU

Adalet Bakanlığının UYAP kapsamında nihai hedefi olan kâğıtsız ofis ortamına geçiş sürecinde belirlenen kriterleri büyük bir kısmını yerine getirdiğine dair tutanak gönderen adayların durumlarını değerlendirerek nihai sonuca varmak ve Ağustos ayı listesini belirlemek üzere 21.08.2009 tarihinde toplanılmıştır.

Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak;

Adıyaman Adliyesinin E-imza aktif etme ve Uzaktan Eğitim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde başarılı bir orana sahip olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlayarak ilgili birimlere E-imza kullanarak gönderdiği tespit edilmiştir. Bu kapsamda Adıyaman Adliyesince gönderilen toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden de Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecinin başlatıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde Adıyaman Adliyesinin Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dahil edilmesine karar verildi.

Burhaniye Adliyesinin E-imza aktif etme oranının %70 ve Uzaktan Eğitim etkinliklerinin tamamlama oranının %42 olduğu tespit edilmiştir. Yapılan sistem kontrollerinde gelen-giden evrakların UYAP üzerinden kayda alınarak sözkonusu evraklarda E-imza kullanıldığı rasgele yapılan dosya kontrollerinde gözlemlenmiştir. Burhaniye Adliyesi tarafından gönderilen toplantı tutanağının okunması neticesinde alınan kararlar ve yapılan işlemler ile Kağıtsız Ofis Ormanına geçiş sürecinin büyük ölçüde başlatıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler ve gönderilen toplantı tutanağında alınan kararlar ve işlemler dikkate alındığında Burhaniye Adliyesinin Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dahil edilmesine karar verildi.


Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesinin iş yüküne rağmen E-imza aktif etme konusunda %98 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde % 59 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlandığı gözlemlenmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine olarak Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesince hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden ve evrak/performans raporları ile sistem üzerinden yapılan inceleme neticesinde Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin büyük ölçüde başlatıldığı anlaşılmıştır. Yapılan incelemeler neticesinde Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan Bölge İdare Mahkemeleri listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Kastamonu Adliyesinin E-imza aktif etme oranının %69 ve Uzaktan Eğitim etkinliklerinin tamamlama oranının %55 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan sistem kontrollerinde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlayıp ilgili birimlere E-imza kullanarak gönderdiği yapılan rastgele dosya kontrollerinde gözlemlenmiştir. Yapılan incelemelere paralel olarak Kastamonu Adliyesi tarafından gönderilen toplantı tutanağı incelendiğinde yapılan faaliyet ve alınan kararların içeriğinden de Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecinin bu birimde de başlatıldığı anlaşılmıştır. Söz konusu incelemeler ışığında Kastamonu Adliyesinin Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dahil edilmesine karar verildi.

Karabük Adliyesinin E-imza aktif etme oranının %71 ve Uzaktan Eğitim etkinliklerinin tamamlama oranının %44 olduğu tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde dış birimlerden gelerek kaydedilen ve E-imza kullanarak oluşturulan evraklarına ilişkin işlemlerini UYAP üzerinden yaptıkları yapılan rastgele dosya kontrollerinde gözlemlenmiştir. Bu bağlamda Karabük Adliyesince gönderilen toplantı tutanağı okunduğunda alınmış olan kararlar ve yapılan işlemlerle Kağıtsız Ofis Ormanına geçiş sürecinin bu birimde de başlatıldığı tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda Karabük Adliyesinin Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dahil edilmesine karar verildi.
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN YENİ ADLİYELER VE BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ

Adıyaman Adliyesi

Burhaniye Adliyesi

Kastamonu Adliyesi

Karabük Adliyesi

Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN AĞIR CEZA MERKEZLERİ TOPLU LİSTE

ADANA

ADIYAMAN

AĞRI

AKHİSAR

AKSARAY

AKŞEHİR

AYDIN

BERGAMA

BİNGÖL

BOLU

BURDUR

BURHANİYE

ÇORUM,

DENİZLİ,

ELAZIĞ

ELMALI

ERZİNCAN

GÜMÜŞHANE

KARTAL

KASTAMONU

KARABÜK

KOCAELİ

MALATYA

MANAVGAT

NAZİLLİ

NEVŞEHİR,

SALİHLİ

TEKİRDAĞ

YALVAÇ

YOZGAT
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ

ADANA BİM

AYDIN BİM

DİYARBAKIR BİM

ERZURUM BİM

ESKİŞEHİR BİM

GAZİANTEP BİM

KONYA BİM

MALATYA BİM

SAKARYA BİM

SAMSUN BİM

TRABZON BİM

ZONGULDAK BİM
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİ

• Merkez ve mülhakattaki tüm hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin elektronik imzalarının aktif edilerek günlük adli işlemlerde kullanılıyor olması,

• Adliye içi, adliyeler arası ve Bakanlıkla genelgeler dâhilinde tüm işlem ve yazışmaların elektronik ortamda yapılması (124- 125 sayılı genelgeler ile 698 sayılı yazımızdaki hususlar kontrol edilecektir).

• Tüm talimatların, dosya ve evrak alışverişlerinin UYAP üzerinden elektronik imza ile yapılması

• Merkez ve mülhakattaki tüm mahkemelerde duruşmaların UYAP’ tan yapılması

• Yargıtay’a tüm dosyaların UYAP üzerinden gönderilmesi

• Merkez ve mülhakattaki tüm kullanıcıların uzaktan eğitimlerini bitirmiş olmaları

• Merkez ve mülhakattaki birim içi yazışmalara harcanan posta giderinin azalma derecesi

• Avukat portalından elektronik ortamda gelen dosya yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir- )

• Mevzuat çerçevesinde tüm kayıt ve defterlerin UYAP üzerinden tutulması

• İcralarda e-takip yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir)