II. Uluslararası Denetimli Serbestlik Konferansı 12-13 Mart 2009 Tarihinde Yapılacaktır

Denetimli serbestlik sisteminin Ülkemizde kurulmasının ardından Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile İngiltere ve Galler Ulusal Denetimli Serbestlik Hizmetleri işbirliğinde 2005-2007 yılları arasında Avrupa Birliği eşleştirme projesi olan “Türkiye’de Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” yürütülmüş ve bu projenin devamı niteliğinde, “Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmaların Geliştirilmesi Eşleştirme Projesi” hazırlanmıştır. Denetimli serbestlik altındaki çocuklar ve mağdurlara ilişkin hizmetlerin daha etkin verilebilmesi amacıyla hazırlanan projenin Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu tarafından kabul edilmesinin ardından İngiltere eşleştirme ülkesi olarak belirlenmiştir. Eşleştirme olarak 21 ay sürdürülmesi planlanan projenin çalışmaları 16/01/2009 tarihinde başlatılmıştır. Proje kapsamında, denetimli serbestlik altında olan çocuklarla ve suç mağdurları ile çalışma konusunda personelin bilgi ve becerisinin artırılması, suça karışan çocuklar ve mağdurlar için müdahale programlarının geliştirilmesi, diğer kurumlarla etkin işbirliğinin sağlanması hedeflenmektedir. 12-13 Mart 2009 tarihinde “Türk Denetimli Serbestlik Hizmetlerinde Çocuklar ve Mağdurlarla İlgili Çalışmaların Geliştirilmesi Projesinin” açılış töreni yapılacak, ayrıca çocuklar ve suçtan zarar görenler için yürütülen çalışmalara ilişkin, çeşitli kurum ve kuruluşun katılımıyla, Türk akademisyenler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile yabancı uzmanların sunum yapacağı “II. Uluslararası Denetimli Serbestlik Konferansı: Mağdurlar ve Denetimli Serbestlik Altındaki Çocuklar” isimli bir konferans düzenlenecektir.

Konferans Afişi İçin Tıklayınız...

Konferans Programı için Tıklayınız...

Konferans Bilgileri için Tıklayınız...