Toplantı Bilgisi : İDARİ YARGI KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı Tipi:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı /

 

Amaç:

Kâğıtsız Ofis Ortamına Geçiş Değerlendirme Toplantısı

 

Toplantı Tarihi:

27.05.2009

Baş. Saati

09.00

Bit. Saati

10.00

 

Yer:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

8. kat Başkanlık Makamı

Tel:

2041400

 

 

Fax:

2968888

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUCU

Adalet Bakanlığının UYAP kapsamında nihai hedefi olan kâğıtsız ofis ortamına geçiş sürecinde belirlenen kriterleri yerine getirmeye aday İdari Yargı birimleri arasından ilk üçe giren Adana, Aydın ve Zonguldak Bölge İdare Mahkemelerinin durumlarını değerlendirerek nihai sonuca varmak üzere 27.05.2009 tarihinde toplanılmıştır.

İlgili birimler sistem üzerinden mevcut durumları incelendikten sonra sağlıklı bir sonuca varabilmek için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı alan uzmanları tarafından da ziyaret edilmişlerdir. Yapılan nihai değerlendirmelerde tüm aday bölge idare mahkemelerinin büyük ölçüde kriterleri yerine getirdiği, UYAP üzerinden çalışma, kâğıtsız ofis ortamına geçiş vizyon ve hedefini çok iyi algılayarak ve sahiplenerek büyük mesafe aldıkları görülmüştür. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Aydın Bölge İdare Mahkemesi ile Adana Bölge İdare Mahkemesi’nin kriterleri yerine getirmede Zonguldak Bölge İdare Mahkemesine nazaran biraz daha önde görüldüklerinden ve iki birim arasında yapılan değerlendirmelerde birinci seçimi konusunda kesin bir mutabakata varılamaması, her iki biriminde birinciliği hak ettiği düşüncesi ile  Aydın ve Adana Bölge İdare Mahkemeleri birlikte birinci seçilmiştir. Yapılan genel değerlendirme sonucu aday birimlerde yapılan faaliyetler aşağıda sunulmuştur:

1.   Aydın Bölge İdare Mahkemesi’nde Tarama Merkezi kurulduğu diğer birimlerde bina ve oda sıkıntısı nedeniyle kurulamadığı ve eksikliklerin giderilmesiyle kurulacağı,

2.      Rastgele yapılan dosya incelemelerinde elektronik imzanın birimlerce kullanıldığı,

3.      Birimler arası yazışma ve işlemlerin sistem üzerinden yapıldığı ve fiziki evrak alışverişinin yapılmadığı,

4.      Birimlerin tamamında fiziki defter tutulmadığı,

5.      Birimlerde fiziki kartonların birkaçı haricinde tamamının kaldırıldığı,

6.      Yapılan işlemlerin tamamının UYAP üzerinden yapıldığı,

7.      Evrak onay işlemlerinin sistemden yapıldığı,

8.      İş listelerinde ki işlerin sistem üzerinden ve günlük olarak yapıldığı,

9.      Entegrasyonların kullanıldığı, birimler arasında fiziki evrak alışverişinin yapılmadığı,

10.   Birimlerin tamamında talimat dosyalarının sistem üzerinden gönderildiği, işlemlerinin ve evraklarının UYAP üzerinden düzenlenerek e-imza kullanıldığı,

11.   Birimlerdeki çalışanların Uzaktan Eğitimlerini tamamladıkları,

12.   Bakanlık ve diğer birimlerle yapılan yazışmaların sistem üzerinden ve e-imza kullanarak yapıldığı,

13.   Birimlerde düzenlenen Karar, Ara Karar ve Yd Kararlarının onay işlemlerinin sistem üzerinden yapıldığı ve bu evraklarda e-imza kullanıldığı,

14.   Birimlerin entegrasyonları sağlıklı kullandıkları gözlemlenmiş olup yapılan işlemlerde ve dava dosyalarına alınan evraklarda T.C. Kimlik Numarası kullanımına özellikle dikkat gösterildiği,

15.   Birimlerde yapılan resmi posta giderlerinde azalma olduğu,

16.   Bilgi işlem müdürlüğü ekranlarının kullanıldığı, birimlere yapılan duyuruların bu ekranlar kullanılarak gerçekleştirildiği,

17.   UYAP SMS sisteminin tanıtımı amacıyla birimlerde afişlerin asıldığı,

18.   Bilgi İşlem birimlerinin kurulduğu, teknik personel ve uzman kullanıcıların bilgi işlem birimlerinde görevlendirildiği, oda, bilgisayar ve telefon tahsis edildiği,

19.   Personel görevlendirme işlemlerinin sistem üzerinden günlük olarak yapıldığı,

20.   Tebligatların sistem üzerinden hazırlanarak referans numarası entegrasyonu ile sistemden hazırlanan tevdi listesi ile teslim edildiği,

21.   Birimlerde kağıt sarfiyatı konusunda genel bir azalma olduğu görülmüştür.

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ YERİNE GETİREN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ
 

•  AYDIN BİM, ADANA BİM

•  ZONGULDAK BİM

•  SAKARYA BİM

•  KONYA BİM

*  MALATYA BİM

*  ERZURUM BİM

*  TRABZON BİM

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİ

·  Merkez ve mülhakattaki tüm Başkan, Hâkim, Yazı İşleri Müdürü ve Kâtiplerin elektronik imzalarının aktif edilerek günlük adli işlemlerde kullanılıyor olması,

·  Bölge İdare Mahkemesi ve mülhakatları ile adliyeler arası ve Bakanlıkla genelgeler dâhilinde tüm işlem ve yazışmaların elektronik ortamda yapılması (124- 125 sayılı genelgeler ile 698 sayılı yazımızdaki hususlar kontrol edilecektir).

·  Tüm talimatların, dosya ve evrak alışverişlerinin UYAP üzerinden elektronik imza ile yapılması

·  Merkez ve mülhakattaki tüm mahkemelerde talimatların UYAP’ tan yapılması

·  Merkez ve mülhakattaki tüm kullanıcıların uzaktan eğitimlerini bitirmiş olmaları

·  Merkez ve mülhakattaki birim içi yazışmalara harcanan posta giderinin azalma derecesi

·  Avukat portalından elektronik ortamda gelen dosya yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir- )

·  Mevzuat çerçevesinde tüm kayıt ve defterlerin UYAP üzerinden tutulması