1. ULUSAL MOBİL DEVLET KONFERANSI

Türkiyede ilk kez düzenlenen 1.Ulusal Mobil Devlet Konferansı 28-29 Mayıs 2009 Tarihlerinde Ankarada yapıldı.

T.C. Ulaştırma Bakanlığı ,T.C.Atılım Üniversitesi ,T.C. Başkent Üniversitesi ,Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ,Türkiye Bilişim Vakfı ,T.C. Adalet Bakanlığı ,T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ,Mobile Government Consortium International, Akbank, Türkiye İş Bankası ,T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 'nın katılımcı olarak yer aldığı konferansın hoşgeldiniz Konuşmalarını Prof. Dr. Eyyup G. İSBİR, Prof. İbrahim KUSHCHU, Prof. Dr. Ali YAZICI'nın yaptığı konferansın açılış sunumunu Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım Video aracılığı ile gerçekleştirdi.

Konferansın açılış konuşmasını Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN yaptı.Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin konuşmasında;

Mobil Devlet kamusal bilgi ve hizmetlerin modern devlet anlayışına yakışır tarzda vatandaşlara en etkin ve hızlı bir şekilde sunulmasında günümüzün ileri mobil teknolojilerden yararlanılmasının önemini vurgulayarak , Kamu yönetimi içerisinde merkezi ve yerel yönetimlerin, mobil teknolojileri kullanarak halka daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmesine imkân tanıyan ve hayatın her alanında vatandaşların kamu kurumları ile işlerini daha hızlı ve kolay yapmasını sağlayan mobil devlet girişimlerini e-Devlet'i bir adım daha ileriye götürecek yeni bir gelişme olarak gördüğünü belirtti.

Adalet hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi için, Yönetim Bilişim Sistemlerinin örneklerinden biri olan Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)'ın uygulamaya geçirilmesi ile bugün itibariyle UYAP ülkemizde yargı birimlerinin yaklaşık % 100'ünde işletimde olup, her türlü yargısal ve idari faaliyetler bu sistemle elektronik ortamda yürütüldüğünü Adalet Bakanlığı olarak mobil devlet uygulamalarında ise değil Türkiye'de, Avrupa'da çok ileri bir seviyede olduğunu bildirdi.2008 yılında Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Konseyi “Adaletin Kristal Terazisi” yarışmasında Avrupa konseyine üye 47 ülke 38 adli bilişim projesi arasından aldığı ikincilik ile tescil edildiğini de vurguladı.Ulusal Yargı Ağı Projesi'nin (UYAP) mobil ayağını teşkil eden UYAP SMS Bilgi Sistemine değinen Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin avukatlar ve vatandaşlar dava açılması, icra takibi başlatılması, duruşma tarihi gibi bilgileri adliyeye gitmeden cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlarla öğrenebildiğini belirtti.

Mobil Devletin e-Devletin kaçınılmaz bir geleceği olduğunu vurgulayan Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin , Mobil Devletin gerek yerel gerekse merkezi kamu kurumlarının hem kendilerini yenilemeleri hem de halka daha iyi hizmet sunmaları açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Mobil devlet teknoloji ve uygulamalarının birçok ülkede yaygınlaşmaya ve önemli bir yaklaşım olarak kabul edilmeye başladığı günümüzde bu sürecin Türkiye'de en kısa zamanda tamamlanmasını ve gelişmesini arzu ettiğini belirtti.
Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'in konuşmasının tam metni için tıklayınız.

1.Ulusal Mobil Devlet Konferansında düzenlenen tartışma panellerinde;

e-devlet mobil devlet ilişkisi,
Merkezi yönetim Uygulamaları -Bakanlıklar,
Mobil Demokrasi,
Mobil Eğitim,
Mobil Toplum,
Mobil Sağlık,
Mobil Devlet Uygulamaları ,
Mobil İmza,
Mobil Bankacılık Mobil Para,
Mobil Devletin halka erişimi,
3G'nin yeri ve önemi,

Yerel Yönetim Uygulamaları

ele alındı.Cok sayıda seçkin katılımcılardan oluşan panellerde Türkiyede e-devlet ve mobil devlet uygulamaları,hedeflenen uygulamalar ,e-devletten mobil devlete geçiş stratejileri tartışıldı.

Konferans programı ve katılımcıları için tıklayınız.

Konferansın ilk gününde "Merkezi Yönetim Uygulamaları - Bakanlıklar " tartışma paneline Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimleri katıldı.

UYAP SMS Bilgi Sistemini tanıtan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi konuşmasında,

1 Nisan 2008 tarihinde başlatılan UYAP SMS sisteminin vatandaşların ,avukatların ve kurumların Türkiye genelinde taraf oldukları tüm davalarda gerçekleşen işlemlerden anında haberdar olmalarının sağlandığını suistimaller ve hak kayıplarının engellenerek yargının şeffaflaştırılması yönünde çok önemli bir adım atıldığını vurguladı.70 000 kullanıcıya erişildiği UYAP SMS sisteminden sonra ,Adalet Bakanlığını'nın elektronik devletten mobil devlete geçiş kararlarını alarak mobil devlet uygulamalarındaki hedefin bilgisayar kullanılarak erişilebilen her türlü bilgi ve belgeye aynı güvenlik ve hukuki alt yapının kullanılarak en basit cep telefonlarından ve daha yetenekli mobil cihazlardan erişilmesinin sağlanması olduğunu belirttti.Konferansta SMS sistemi tüm katılımcıların ilgi odağı oldu.Televizyon dizilerinde verilen SMS sistemi reklamlarınınında örneklerini sundu.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi aynı panelde "UYAP ve Uluslararası e-Adalet Uygulamaları "konusunda bir sunum yaptı. Konuşmasında Türkiyenin yargıda bilişim teknolojilerinden faydalanma konusunda Avrupa Birliği ülkeleri (İngiltere,Norveç,Hollanda,Belçika,İtalya ,Almanya )ve ABD ile mukayeselerini yaptığı Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi Ali Rıza Çam Türkiyenin UYAP ile yargıda bilişim teknolojilerinin kullanımı alanında çağdaş devletlerden eksiğinin değil fazlasının olduğunu belirtti.UYAP projesinin ;

UYAP 2004 2005 ve 2008 yıllarında Türk yargısında gerçekleştirdiği önemli gelişmelerden ötürü e-tr ödülleri,

• 2008 yılında ise Avrupa Konseyi ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Kristal Terazi yarışmasında özel ödülü

• 2009 yılında Amerika'da düzenlenen bilgisayar dünyası şeref ödüllerinde seçkin (Laureate) proje ödülü

'ne de layık görüldüğünü belirtti. Çeşitli kurumlarla UYAP arasında yapılan entegrasyonlar ile UYAP de elektronik imza kullanımına dikkati çeken,sayılarla UYAP 'ı anlatan Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tetkik Hakimi ,1 Haziran 2009 tarihinde seçkin proje olarak onurlandırılmış olan UYAP projesinin altın madalyasını almak üzere Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ile Amerikaya gideceğini bildirdi.

1.Ulusal Mobil Devlet konferansında sergi açanlar;

Adalet Bakanlığı sergisinde katılımcılara çeşitli broşürler dağıtılarak UYAP hakkında sunumlar ve değişik zamanlarda yapılan televizyon programları gösterildi.UYAP ve SMS projeleri hakkında bilgiler verilerek katılımcıların UYAP SMS sistemine üye olmaları sağlandı.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ.....