Toplantı Bilgisi                      : KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Toplantı Tipi:

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı /

Amaç:

Kâğıtsız Ofis Ortamına Geçiş Değerlendirme Toplantısı

Toplantı Tarihi:

18.05.2009

Baş. Saati

14.00

Bit. Saati

17.00

Yer:

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

8. kat toplantı odası

Tel:

2041400

 

Fax:

2968888


KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUCU


Adalet Bakanlığının UYAP kapsamında nihai hedefi olan kâğıtsız ofis ortamına geçiş sürecinde belirlenen kriterleri yerine getirmeye aday birimler arasından ilk beşe giren Kocaeli, Denizli, Çorum, Nevşehir ve Yozgat adliyelerinin durumlarını değerlendirerek nihai sonuca varmak üzere 18.05.2009 tarihinde toplanılmıştır.

İlgili birimler sistem üzerinden mevcut durumları incelendikten sonra sağlıklı bir sonuca varabilmek için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı alan uzmanları tarafından da ziyaret edilmişlerdir. Yapılan nihai değerlendirmelerde tüm adliyelerin büyük ölçüde kriterleri yerine getirdiği, UYAP üzerinden çalışma, kâğıtsız ofis ortamına geçiş vizyon ve hedefini çok iyi algılayarak ve sahiplenerek büyük mesafe aldıkları görülmüştür. Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Kocaeli Adliyesi kriterleri yerine getirmede diğer adaylara göre biraz daha önde görüldüğünden birinci seçilmiştir. Diğer adliyelerin sıralamasında ise UYAP kapsamında yaptıkları çalışmalar göz doldurmakla beraber, aralarında ikinci ve beşinci sıraya yerleştirmede heyetin güçlük yaşanması nedeniyle diğer aday adliyelerin tümünün ikinciliği hak ettikler düşüncesi ile ikinci olarak kabul edilmişlerdir. Yapılan genel değerlendirme sonucu aday birimlerde yapılan faaliyetler aşağıda sunulmuştur:



1. Tarama merkezlerinin kurulduğu, bürolarının tamamında tüm evrakların tamamının taranarak sisteme katıldığı,

2. Rastgele yapılan dosya incelemelerinde elektronik imzanın birimlerce kullanıldığı,

3. Birimler arası dosya alışverişinin sadece sistemden yapıldığı, fiziki dosya alışverişinin yapılmadığı,

4. İlamların cezaevlerine sistemden gönderildiği,

5. Yapılan işlemlerin tamamının UYAP üzerinden yapıldığı,

6. Evrak onay işlemlerinin sistemden yapıldığı,

7. İş listelerinde ki işlerin sistem üzerinden yapıldığı,

8. Entegrasyonların kullanıldığı, fiziki evrak alışverişinin yapılmadığı,

9. Adli tıp dosya akışının sistemden yapıldığı,

10. Duruşmaların ve duruşma listelerinin sistemden yapıldığı,

11. Fiziki defterlerin bırakılmaya başlandığı,

12. Mahkemeler veznelerinde ve icra müdürlüklerinde kasa işlemlerinin tamamının sistemden yapıldığı, sayman mutemet alındılarının 3. suretlerinin tutulmadığı,

13. Birimlerde posta giderlerinde azalma olduğu,

14. Bilgi işlem müdürlüğü ekranlarının kullanıldığı, birimlere yapılan duyuruların bu ekranlar kullanılarak gerçekleştirildiği,

15. UYAP SMS sisteminin tanıtımı amacıyla adliyelere afişlerin asıldığı,

16. Talimatların sistem üzerinden yapıldığı,

17. Bilgi İşlem birimlerinin kurulduğu, teknik personel ve uzman kullanıcıların bilgi işlem birimlerinde görevlendirildiği, oda, bilgisayar ve telefon tahsis edildiği,

18. Bazı birimlerde Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruların DYS üzerinden birimlerin iş listelerine düşürüldüğü,

19. Personel görevlendirme işlemlerinin sistem üzerinden günlük olarak yapıldığı,

20. Adliyede nüfus temsilciliğinin kapatılmaya başlandığı,

21. Tebligatların sistem üzerinden hazırlanarak referans numarası entegrasyonu ile sistemden hazırlanan tevdi listesi ile teslim edildiği,

görülmüştür.



KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ YERİNE GETİREN AĞIR CEZA MERKEZLERİ


· KOCAELİ

· DENİZLİ, ÇORUM, NEVŞEHİR, YOZGAT

· BİNGÖL

· AKŞEHİR

· ERZİNCAN

· GÜMÜŞHANE

· AĞRI

· AKHİSAR

· AKSARAY

· TEKİRDAĞ


KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ YERİNE GETİREN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ


· AYDIN BİM

· ADANA BİM

· ZONGULDAK BİM

· SAKARYA BİM

· KONYA BİM

· MALATYA BİM

· ERZURUM BİM

· TRABZON BİM


KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİ


· Merkez ve mülhakattaki tüm hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin elektronik imzalarının aktif edilerek günlük adli işlemlerde kullanılıyor olması,

· Adliye içi, adliyeler arası ve Bakanlıkla genelgeler dâhilinde tüm işlem ve yazışmaların elektronik ortamda yapılması (124- 125 sayılı genelgeler ile 698 sayılı yazımızdaki hususlar kontrol edilecektir).

· Tüm talimatların, dosya ve evrak alışverişlerinin UYAP üzerinden elektronik imza ile yapılması

· Merkez ve mülhakattaki tüm mahkemelerde duruşmaların UYAP’ tan yapılması

· Yargıtay’a tüm dosyaların UYAP üzerinden gönderilmesi

· Merkez ve mülhakattaki tüm kullanıcıların uzaktan eğitimlerini bitirmiş olmaları

· Merkez ve mülhakattaki birim içi yazışmalara harcanan posta giderinin azalma derecesi

· Avukat portalından elektronik ortamda gelen dosya yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir- )

· Mevzuat çerçevesinde tüm kayıt ve defterlerin UYAP üzerinden tutulması

· İcralarda e-takip yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir)