ADALET BAKANI MEHMET ALİ ŞAHİN’İN 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Değerli meslektaşlarım!

Savunma mesleği olan avukatlık, tarih boyunca, adaletin tecellisinde yerine getirdiği işlevle her zaman önemini korumuş ve sürekli olarak gündemde kalmıştır. Tarih bir anlamda haklı ile haksız olanın mücadelesine sahne olurken, avukatlar yada diğer bir ifadeyle savunanlar haklının ve mazlumun yanında olmuşlardır. Bu bakımdan tarihin altın sayfaları, adaleti ve haklıyı savunmanın örnekleriyle doludur.

Avukatlık mesleği, büyük fedakarlıklarla icra ediliyor. Geleceğin adalet sistemini hep beraber kuracağımıza inanıyorum. Savunma makamının olmadığı bir adaletin, tam olarak tecellisi imkansızdır. O halde savunma makamının hak ettiği saygınlığa kavuşması, toplum ve yargı mekanizmaları nezdindeki itibarının artırılması yönünde daha fazla çalışılması gerektiğini ifade etmek isterim. Biz Bakanlık olarak üzerimize düşen görevleri sonuna kadar yapacağız. Ancak bu sorunların çözümü konusunda avukatlardan, sivil toplum örgütlerinden ve meslek birliklerinden gelen yardım, teşvik ve desteğin daha da artması gerektiğini özellikle vurgulamak isterim. Bir çok avukatın, yeni şartlar, yeni sistem ve yeni teknoloji konusunda sorunlar yaşadığı gerçeğini biliyorum. Bu gerçek, maalesef ülkemizin her alanda karşımıza çıkan gerçeğidir.


Değerli Meslektaşlarım!

Biliyorum ki, büyük fedakarlıklarla işlerinizi yapıyorsunuz. Sosyal ve ekonomik şartlar mesleğinizi dönemsel zorlukların içine itebiliyor. Ancak savunma hakkının kutsallığını unutmamanızı, savunma hakkının insan haklarından ayrılamayacağını hatırlatmak isterim. Ülkemizin daha gelişmiş bir demokrasiye ulaşmasının yolu, toplumda hukuka ve adalete duyulan güvenin en üst derecede olmasına bağlıdır. Bunu sağlayacak olan en önemli meslek gruplarından birisi de avukatlık mesleğidir.

Bu vesile ile Türkiye’nin dört bir yanındaki avukatlarımızın, Türkiye Barolar Birliği başkan ve yönetiminin, Baro başkanlarımızın, Baro yöneticilerimizin Avukatlar Gününü kutlar; daha güzel şartlarda mesleklerini ifa edeceklerine olan inancımı bir kez daha vurgulamak isterim. Avukatlar Gününüz kutlu olsun!

 

    Mehmet Ali ŞAHİN
    Adalet Bakanı