::: SURİYE HEYETİNDEN UYAP ZİYARETİ

            Suriye İletişim ve Teknoloji Bakanlığı ile diğer bakanlıkların bilişim başkanlıkları üst düzey yetkililerinden oluşan 13 kişilik heyet e-devlet projeleri alanında karşılıklı işbirliği görüşmelerinde bulunmak üzere 31 Mart- 01 Nisan tarihleri arasında Türkiye’yi ziyaret etmişlerdir. İlk ayağı Suriye’nin başkenti Şam’da gerçekleştirilen tanıtım ve işbirliği programının Türkiye’de yapılan ikinci aşamasında 31 Mart tarihinde Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsünde Türk e-devlet uygulamaları hakkında heyete sunumlar yapılmıştır. Aynı gün Ankara Adliyesini ziyaret ederek UYAP sistemini yerinde inceleme imkanı bulan Suriye heyetinden hâkim TAYSIR ALSMADI ise “UYAP projesini çok beğendiğini, kendilerinin de yolun başında olup, benzer bir sistem kurmak için Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini” ifade etmiştir.

           Ziyaretin ikinci gününde Suriye heyeti, UYAP sistem odasını ziyaret ederek sistem merkezini incelemişlerdir. Kendilerini uygulamalı olarak UYAP sistemi anlatılmış,  heyet temsilcileri gördüklerinden çok etkilendiklerini, Şam’da teorik olarak anlatılanları pratikte uygulamasını görmekten mutlu olduklarını ve Türkiye’nin sahip olduğu bu birikimi paylaşmayı arzu ettiklerini ifade etmişlerdir.  
 

ÇALIŞTAYA KATILAN SURİYE HEYETİ

 

1-      DR AHMAD BASSEL AL KHCHI,          İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI

2-      DR MUHAMMAD ALJALALI,                 İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI

3-      ENG FARAH ALHAJ YOUNES,              İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ

4-      ENG FADIA SULEIMAN,                      İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ

5-      ENG WAEL OBEID,                             İLETİŞİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ

6-      ENG KHALED OSMAN,                        GÜMRÜKLER DAİRESİ BİLİŞİM YETKİLİSİ

7-      ENG FADWA MURAD,                          SAĞLIK BAKANLIĞI BİLİŞİM YETKİLİSİ

8-      TAYSIR ALSMADI,                                HAKİM

9-      DR GHASSAN FWITI,                           İŞ YÖNETİMİ YÜKSEK ENSTİTUSÜ

10-  MAHER MAHMOUD,                             İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ

11-  SALIM TAHA,                                       TAPU İDARESİ YETKİLİSİ

12-  DR. MAHMOUD ANBAR,                        BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMSİLCİSİ  

13-  DR. AMMAR JOUKHADAR,                     BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEMSİLCİSİ