TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ (TBD Kamu-BİB) ile ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM   DAİRE BAŞKANLIĞI “KAMU BİLİŞİM PROJELERİNİ TANITIYOR”

Türkiye Bilişim Derneğinin etkin grubu olan Kamu Bilgi İşlem Merkezleri Yöneticileri Birliği (TBD Kamu-BİB) ile Kamu-BİB Yürütme Kurulu, “Kamu Bilişim Projelerini Tanıtıyor/Değerlendiriyor” adı ile kamu kurumlarının e-devlet kapsamında yaptığı projelerini tanıtmak, bu projelerin diğer kamu kurumlarına yansımalarının tartışılmasını sağlamak ve bu projelere ilişkin katılımcıların muhtemel sorularının cevaplandırmak için aylık toplantılar düzenlemektedir. Bu toplantılardan ilki, T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nde, ikincisi T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Bilişim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nda, üçüncüsü T.C. Sağlık Bakanlığı’nda, dördüncüsü Gümrük Müsteşarlığı’nda geniş bir katılımla yapılmış olup beşincisi Adalet Bakanlığı’nda gerçekleştirilecektir. 12 Şubat 2009 Perşembe günü saat 14:00-17:00 arasında Adalet Bakanlığı Gazi Ek Bina Konferans Salonunda (Konya yolu no: 70 Beşevler) gerçekleştirilecek bilgilendirme toplantısında Adalet Bakanlığı e-Devlet projeleri anlatılacaktır.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ (TBD Kamu-BİB) ile ADALET BAKANLIĞI BİLGİ İŞLEM   DAİRE BAŞKANLIĞI ‘NIN ORTAKLAŞA DÜZENLEYECEKLERİ “KAMU BİLİŞİM PROJELERİNİ TANITIYOR” TOPLANTISININ PROGRAMI


YER: Adalet Bakanlığı Gazi Ek Bina Konya Yolu No:70 Beşevler / ANKARA

12.Şubat. 2009 (Perşembe) 14:00-17:00

14:00-14:35 Açılış ve Konuşmalar

 

 1. 14:05-14:15 TBD Bşk. Doç. Dr. Turhan Menteş in konuşması
 2. 14:15-14:25 TBD Kamu-BIB YK Bşk. Dr. Kemal Karakoçak ın konuşması
 3. 14:25-14:35 Adalet Bakanlığı Temsilcisinin (Müsteşar/Müsteşar Yrd./Genel Md. Gibi) konuşması

 

14:35- 15:35  Kurum Bilişim Projelerinin Sunumu

            Sunum içeriği:

 1. Projenin tarihsel geçmişi ve önemi/getirisi (Bilgi Toplumu Stratejisindeki   yeri)
 2. Projenin bugün itibariyle durumu
  1. Kullanılan kaynaklar (işgücü-sistem analist, prog. vd, finans)
  2. Teknolojik altyapı (kullanılan yazılımlar,donanım ve iletişim altyapısı)
  3. Projenin yıllık bütçesi (bakım, işgücü desteği vd.)
 1. Projeden elde edilen tecrübeler, başarı kriterleri,sorunlar ve diğer kamu kurumlarıyla paylaşımı ve   birlikte çalışabilirliği

 

15:35- 15:50   Ara ( çay/kahve vb. ikramları)

15:50- 17:00  Soru cevap ve kapanış.