::: KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇEN ADLİYELER

 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇEN ADLİYELER

   Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP)’nin nihai hedefi olan kâğıtsız ofis ortamına geçtiğini bildiren aşağıda yazılı olan birimlerin sistem üzerinden mevcut durumlarının incelenmesine başlanmıştır.  Bu kapsamda bahse konu yerler hakkında mahallinde de inceleme yapıldıktan sonra kâğıtsız ofis ortamına geçen ilk adliyeler olarak derecelendirmeye tabi tutulacak ve ilan edilecektirler.  

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇTİĞİNİ BİLDİREN ADLİYELER

-  YOZGAT

-  GÜMÜŞHANE

-  KOCAELİ

-  ZONGULDAK BİM

-  NEVŞEHİR

-  ÇORUM

-  AYDIN BİM

-  ADANA BİM

-  BİNGÖL

-  ERZİNCAN

-  SAKARYA BİM

-  DENİZLİ

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİ

-  Merkez ve mülhakattaki tüm hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin elektronik imzalarının aktif edilerek günlük adli işlemlerde kullanılıyor olması,

-  Adliye içi, adliyeler arası ve Bakanlıkla genelgeler dâhilinde tüm yazışmaların elektronik ortamda yapılması (124- 125 sayılı genelgeler ile  698 sayılı yazımızdaki hususlar kontrol edilecektir).

-  Tüm talimatların, dosya ve evrak alışverişlerinin UYAP üzerinden elektronik imza ile yapılması

-  Merkez ve mülhakattaki tüm mahkemelerde  duruşmaların UYAP’ tan yapılması

-  Yargıtay’a tüm dosyaların UYAP üzerinden gönderilmesi

-  Merkez ve mülhakattaki tüm kullanıcıların uzaktan eğitimlerini bitirmiş olmaları

-  Merkez ve mülhakattaki birim içi yazışmalara harcanan posta giderinin azalma derecesi

-  Avukat portalından elektronik ortamda gelen dosya yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir- )

-  Mevzuat çerçevesinde tüm kayıt ve defterlerin UYAP üzerinden tutulması

-  İcralarda e-takip yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir)