::: KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME 5. TOPLANTISI
       
Toplantı Tipi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Baş. Saati 14.00
Amaç

Kâğıtsız Ofis Ortamına Geçiş Değerlendirme Toplantısı

Bit. Saati 15:30
Toplantı Tarihi 10.07.2009 Tel 2041400
Yer Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Fax 2968888
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ DEĞERLENDİRME SONUCU

Adalet Bakanlığının UYAP kapsamında nihai hedefi olan kâğıtsız ofis ortamına geçiş sürecinde belirlenen kriterleri çoğunlukla yerine getirdiğine dair tutanak gönderen adayların durumlarını değerlendirerek nihai sonuca varmak ve haziran ayı listesini belirlemek üzere 10.07.2009 tarihinde toplanılmıştır.

Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak;

Adana Adliyesinin kalabalık personeline ve iş yüküne rağmen E-imza aktif etme konusunda %90 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde % 53 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlandığı gözlemlenmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine olarak Adana Adliyesince hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden ve evrak/performans raporları ile sistem üzerinden yapılan inceleme neticesinde Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin büyük ölçüde başlatıldığı anlaşılmıştır. Bilgi işlem müdürlüğünün ve UYAP birim sorumlusunun aktif çalışmaları neticesinde gelinen aşama karşısında Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Bergama Adliyesinde E-imza aktif etme konusunda %71 oranında başarılı olduğu. Uzaktan Eğitimlerde %57 başarı yakalandığı tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde tahsilât devir bilgilerinin UYAP a girilmediği gözlemlenmiştir. Bu eksikliğin giderilmesinin ve elektronik imza aktivasyon oranının artırılmasının istenmesine, eksiklik giderildiğinde Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Bolu Adliyesinde E-imza aktif etme konusunda %93 oranında başarılı olduğu. Uzaktan Eğitimlerde %42 başarı yakalandığı tespit edilmiştir. Evrak Personel Performans raporlarında iyi bir konumda olduğu gözlemlenmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlandığı gözlemlenmiştir Bolu Adliyesi veznede tahsilât devirlerinin yapılmadığı ve sistem dışı reddiyat işlemlerinin devam ettiği tespit edilmiştir. Bolu Adliyesi vezne işlemlerine bağlı eksikliğin giderilmesi istenilmesine ve kat edilen aşama karşılığında Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.


Burdur Adliyesinde E-İmza aktif etme konusunda %88 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde %66 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlandığı gözlemlenmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin başladığı e-imza kullanım oranı ve uzaktan eğitim tamamlama oranlarının incelenmesinden anlaşılmakla Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Elmalı Adliyesinde E-İmza aktif etme konusunda %74 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde %31 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin başladığı anlaşılmakla Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine, fakat e-imza kullanım oranı ve uzaktan eğitim tamamlama oranlarının arttırılmasının istenilmesine karar verildi.

Kartal Adliyesinde yoğun personel sayısı ve iş yüküne rağmen E-imza aktif etme konusunda %72 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde %41başarı yakalandığı tespit edilmiştir. Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak Kartal Adliyesince hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden Kağıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin büyük bir azim ile başlatıldığı anlaşılmakla, ayrıca bilgi işlem müdürlüğü ile UYAP birim sorumlusunun aktif çalışmalarından ötürü Kağıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Malatya Adliyesinde E-İmza aktif etme konusunda %72 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde %56 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Sistemden yapılan kontrollerde gelen ve giden evraklarını UYAP üzerinden hazırlandığı gözlemlenmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin başladığı e-imza kullanım oranı ve uzaktan eğitim tamamlama oranlarının incelenmesinden anlaşılmakla Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine karar verildi.

Yalvaç Adliyesinde E-İmza aktif etme konusunda %74 oranında başarılı olduğu, uzaktan Eğitimlerde %36 başarı yakaladığı tespit edilmiştir. Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş işlemlerine ilişkin olarak hazırlanmış olan toplantı tutanağı okunduğunda alınan kararların içeriğinden Kâğıtsız Ofis Ortamı ile ilgili sürecin başladığı anlaşılmakla Kâğıtsız Ofis Ortamına geçiş sürecini başlatan adliyeler listesine dâhil edilmesine fakat e-imza kullanım oranı ve uzaktan eğitim tamamlama oranlarının arttırılmasının istenilmesine karar verildi.
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN YENİ ADLİYELER

Adana Adliyesi

Bergama Adliyesi

Bolu Adliyesi

Burdur Adliyesi

Elmalı Adliyesi

Kartal Adliyesi

Malatya Adliyesi

Yalvaç Adliyesi
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN AĞIR CEZA MERKEZLERİ TOPLU LİSTE

ADANA

AĞRI

AKHİSAR

AKSARAY

AKŞEHİR

AYDIN

BERGAMA

BİNGÖL

BOLU

BURDUR

ÇORUM,

DENİZLİ,

ELAZIĞ

ELMALI

ERZİNCAN

GÜMÜŞHANE

KARTAL

KOCAELİ

MALATYA

MANAVGAT

NAZİLLİ

NEVŞEHİR,

SALİHLİ

TEKİRDAĞ

YALVAÇ

YOZGAT
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİNİ TAMAMLAMA SÜRECİNİ BAŞLATAN BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ

ADANA BİM

AYDIN BİM

ERZURUM BİM

ESKİŞEHİR BİM

GAZİANTEPBİM

KONYA BİM

MALATYA BİM

SAKARYA BİM

SAMSUN BİM

TRABZON BİM

ZONGULDAK BİM
 

KÂĞITSIZ OFİS ORTAMINA GEÇİŞ KRİTERLERİ

• Merkez ve mülhakattaki tüm hâkim, Cumhuriyet savcısı ve personelin elektronik imzalarının aktif edilerek günlük adli işlemlerde kullanılıyor olması,

• Adliye içi, adliyeler arası ve Bakanlıkla genelgeler dâhilinde tüm işlem ve yazışmaların elektronik ortamda yapılması (124- 125 sayılı genelgeler ile 698 sayılı yazımızdaki hususlar kontrol edilecektir).

• Tüm talimatların, dosya ve evrak alışverişlerinin UYAP üzerinden elektronik imza ile yapılması

• Merkez ve mülhakattaki tüm mahkemelerde duruşmaların UYAP’ tan yapılması

• Yargıtay’a tüm dosyaların UYAP üzerinden gönderilmesi

• Merkez ve mülhakattaki tüm kullanıcıların uzaktan eğitimlerini bitirmiş olmaları

• Merkez ve mülhakattaki birim içi yazışmalara harcanan posta giderinin azalma derecesi

• Avukat portalından elektronik ortamda gelen dosya yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir- )

• Mevzuat çerçevesinde tüm kayıt ve defterlerin UYAP üzerinden tutulması

• İcralarda e-takip yüzdesi (yeterliliği BİDB tarafından takdir edilecektir)