::: SURİYE HEYETİNDEN UYAP ZİYARETİ

             Suriye Heyetinde aşağıdaki isimler katılım sağladı.

1-      Dr. Muhammad Aljalali, member in the Board of Trustees at the Academy, Vice-Minister, Ministry of Communications and Technology, Akademi Yönetim Kurulu Üyesi , İletişim ve Teknoloji Bakan yardımcısı,

2-      Dr. Mouna Hassoun, President of the Academy, Arap E-İş Akademi başkanı

3-      Mr. Eyad Niruz Ullay, Director of administrative development at Aleppo Goverante, Halep Valiliğinde İdareyi Geliştirme Başkanı

      Yapılan ziyaret sırasında;

            UYAP Tanıtımı yapıldı,

            Özellikle Suriyede Ulusal Yargı Ağı benzeri biri bilişim sistemi kurulması için karar verilmesi halinde Türkiyedeki birikim ve insan kapasitesinin kullanılması bağlamında işbirliği imkanlarının araştırılması,

          
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu önderliğinde Adalet Bakanlığının uygulamadan elde ettiği tecrübelerden yararlanılarak Suriyede elektronik imzanın yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak üzere destek imkanlarının araştırılması konularında mutabakat sağlandı.