ADALET BAKANLIĞI ULUSLARARASI BİLİŞİM HUKUKU KURULTAYINA KATILDI.

9-11 Haziran 2010 tarihlerinde İzmir Uluslararası Fuar Merkezinde yapılan Birinci Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayının amacı öncelikle bilişim hukuku konusunda güncel konuları ele almak ve çözüm önerileri sunmak olarak belirlenmiştir. Konferansın hedef kitlesi başta hukukçular, bilişimciler ve bilişim hukuku ile ilgilenen diğer tüm vatandaşlar olarak tayin edilmiştir. Böylece bilişim konusunda hukukçuların, konunun hukuksal boyutu alanında ise bilişimcilerin yeni kazanımlar elde etmesi amaçlanmıştır. Bu sayede bilişimin multidisipliner boyutu ve kapsamı konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına katkı sağlanmış ve değişik disiplinlerden uzmanların birlikte tartışma, çözüm arama ve ortak paydalarda buluşma kültürüne zemin oluşturulmuştur.

Konferans, ülkemizde bilişim hukuku alanda bu büyüklükte yapılan ilk konferans olma özelliğini taşımaktadır. Konferans Türkiye Bilişim Derneği’nin, aralarında Adalet Bakanlığı çalışanlarının da yer aldığı Hukuk Çalışma Grubu tarafından organize edilmiş ve TBD, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yargıtay, Adalet Bakanlığı, Türkiye Noterler Birliği, Türkiye Barolar Birliği, İzmir Ticaret Odası gibi kurum ve kuruluşlar tarafından aktif olarak desteklenmiştir. Çeşitli özel şirketler tarafından da etkinliğe katkıda bulunulmuştur.

Etkinliğin Uluslararası boyutu da sağlanmaya çalışılmış ve özellikle Finlandiya, Almanya, Avusturya, Hollanda ve ABD gibi ülkelerden gelen değerli ve saygın bilim adamları ve uygulamacılar gündemde yer alan konular hakkında sunumlar yapmışlar ve tartışmalara yeni boyutlar kazandırmışlardır.

Etkinlikte güncel konular bağlamında özellikle internetin özgür olup olmadığı, iletişimin dinlenmesi, bilişim sistemleri alanında uygulama imkânı bulan koruma tedbirleri, bilişim suçlarıyla mücadele ve bu alanda uluslar arası işbirliği, kişisel verilerin korunması, elektronik ticaret, fikri ve sınaî haklar, baz istasyonları, güvenli internet konularında paneller icra edilmiştir. Öte yandan yapılan seminer çalışmalarıyla Ulusal Yargı Ağı Projesi ile ilgili sunumlar yapılmış, e-tebligat ve kayıtlı elektronik posta sistemleri hakkında bilgilendirmelerde bulunulmuş, kamu da sözleşme yönetimi konusu ele alınmış, bilişim suçları daha detaylı bir şekilde anlatılmıştır.

Dar katılımlı çalış taylarda konunun uzmanları ele alınan konular hakkında mevcut sorunları dile getirmişler ve çözüm yolları konusunda önerilerde bulunulmuş ve görüş alışverişleri yapılmıştır. Çalıştay konuları olarak sayısal deliller, bilişim suçları ile mücadele ve işbirliği, kayıtlı elektronik posta sistemi ve elektronik tebligat, alan adları ve IPv6, kişisel verilerin korunması gibi konular masaya yatırılmıştır.

Kurultayın en verimli yönlerinden birisi ise yakın bir gelecekte hâkim ve savcı olarak göreve başlayacak olan hâkim adaylarında etkinliğe katılmış olmasıdır. Adalet akademisi de etkinliğe önemli oranda destek vermiş ve kalabalık bir katılımcı grubu ile sunumları izlemiş ve farkındalık konusunda önemli kazanımlar elde etmiştir. Diğer taraftan da etkinliğin hedefine ulaşması bağlamında önemli katkılar sunmuştur.

Etkinliğin özellikle başarılı bulunan bir faaliyeti de kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin açmış olduğu stant ve sergiler olmuştur. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı açtığı stantta ziyaretçilere UYAP, UYAP SMS Bilgi Sistemi hakkında detaylı bilgiler verilmiş tanıtıcı broşür ve materyaller ziyaretçilere dağıtılmıştır. Aynı şekilde Yargıtay, Türkiye Noterler Birliği, Üniversiteler açtıkları stantlarda yürüttükleri bilişim sistemleri ve kurumları hakkında aydınlatıcı bilgiler vermişlerdir.

FOTOĞRAF ALBÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ...