2010-2011 Yılında, Yeditepe, Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde İngilizce Dil Eğitim programına katılacak olanları belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek "Seviye Tespit Sınavı"na katılmalarına, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 04.11.2010 tarih ve 706 sayılı kararı ile izin verilen hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının listesi hakkında duyuru.

 Yönlendirme

Yukarıdaki Duyuruya Sadece UYAP Ağı İçindeki Bilgisayarlardan Erişebilirsiniz...