::: BASIN AÇIKLAMASI 

 T.C.
ADALET BAKANLIĞI
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER
MÜŞAVİRLİĞİSayı: 5                                                                                                                                                09.02.2010
 

BASIN AÇIKLAMASI

Son günlerde bazı eğitim kurumlarının Bakanlığımızın bilgisi dahilinde arabuluculuk eğitimi verdikleri ve buralarda eğitim alanların Bakanlığımızca yapılacak sınavlara katılabilecekleri yönünde duyuru yaptıkları öğrenildiğinden kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.      

Bilindiği üzere, yargı reformu çerçevesinde bir kısım uyuşmazlıkların mahkemelerde görülmesi yerine sulh, uzlaşma gibi alternatif yöntemlerle çözümünü sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Tasarısı” 14.05.2008 tarihinde Başbakanlıkça Türkiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş olup, hâlen Adalet Komisyonu gündeminde bulunmaktadır.

Tasarı henüz kanunlaşmadığından, arabuluculuk eğitimi verecek eğitim kurumlarının nitelikleri ve denetlenmesi ile eğitimin içeriği ve standartları, yapılacak olan yazılı ve uygulamalı sınavın ilke ve kurallarının belirlenmesi bu aşamada mümkün bulunmamaktadır. Bu itibarla Bakanlığımızca eğitim kurumlarıyla herhangi bir şekilde görüşme yapılması ve onay verilmesi söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ileride mağdur olmamaları bakımından  belirtilen eğitim programlarını bu açıklama çerçevesinde değerlendirmeleri uygun olacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.