::: UYAP BİLİRKİŞİ BİLGİ SİSTEMİ FAALİYETTE

Bilirkişi Bilgi Sistemi (Bilirkişi Portal) Projesi 23.08.2011 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Bilirkişi Portal, bilirkişilerin adliyeye gitmeden internet ortamında dosyalarını teslim alıp inceledikleri, raporlarını portal üzerinden hazırlayarak teslim ettikleri ve yine bu portal üzerinden bilirkişilik başvuru işlemlerini yapabildiği, raporlarını kağıtsız ofis ilkesine uygun olarak elektronik ortamında hazırladıkları ve UYAP üzerinden yargı birimlerineine gönderebildikleri bir bilişim sistemidir. Temel amacı yargılamayı hızlandırmak olan bu portal sayesinde avukatlar ve vatandaşlardan sonra bilirkişiler de UYAP’a dahil olacaktır.

Bilirkişi Portalına https://bilirkisi.uyap.gov.tr/ adresinden elektronik imza sahibi gerçek kişiler erişebileceklerdir.

PROJENİN FAYDALARI

Bilirkişi incelemesi yapılacak dosyalar, UYAP üzerinden atama yapıldığı an görevlendirilen bilirkişinin UYAP Bilirkişi Portalna otomatik olarak yansıyacak , ilgili bilirkişi/bilirkişiler internet ortamında elektronik imzaları ile dosyalardaki tüm bilgi ve belgelere erişebilecek ve hazırladıkları bilirkişi raporlarını elektronik imza ile imzalamak suretiyle yine portal üzerinden mahkemesine/Cumhuriyet savcılığına veya ilgili yargı birimine gönderebilecektir.

Yargı birimlerine, UYAP ta kayıtlı bilirkişi raporları üzerinde kelime, konu, uzmanlık alanı, bilirkişi, birim ve dosya numarası bazlı, tam içerik arama imkanı sağlanacaktır.

Portal sayesinde, bulunulan yargı çevresinde istenen uzmanlığa sahip bilirkişinin bulunmaması dolayısı ile başka bir yargı çevresine bilirkişi atanması için talimat göndermeye ihtiyaç kalmayacak, ilgili dosya görevlendirilecek bilirkişiye elektronik ortamda atanabilecek ve internet ortamında erişmeleri ve hazırladıkları bilirkişi raporlarını adliyeye gitmeden online olarak ilgili yargı birimine teslim edebilecektir.

Bilirkişi Portalının diğer faydaları şunlardır:

- Bilirkişiler ile ilgili istatistiki bilgilere hızlı ve doğru bir şekilde erişilebilecektir.

- Kağıt, toner ve enerji kaynaklarından tasarruf sağlanacaktır,

- Bilirkişiler dosya teslim almak ve raporlarını teslim etmek için emek ve mesai harcamayacaktır,

- Adliye personeli, bilirkişilere dosya teslimi ve bilirkişilerden rapor teslim alınması için emek ve mesai harcamayacaktır.

- Bilirkişiler raporlarını UYAP’a teslim ettikleri anda ilgili bütün tarafların bu raporlara erişmeleri sağlanarak, adliye personelinin bilirkişi raporlarının dönüp dönmediği ilişkin sorulara daha az muhatap olmaları sağlanacaktır.