::: AVRUPA BİRLİĞİ ÜYESİ BAZI ÜLKELERİN ANAYASALARI
 
Avrupa Birliği uyum çalışmalarına yönelik olarak Ülkemizde yapılacak Anayasa değişikliklerine de ışık tutması bakımından, Avrupa Birliğine üye bazı ülkelerin orijinal anayasa metinleri; Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğünce kitap haline dönüştürülmesi amacıyla tercümesi yaptırılmış olup, Yayın İşleri Dairesi Başkanlığınca kitap haline getirilerek yayımlanmıştır. Mayıs 2011 tarihinde hazırlanan kitapta 11 ülkenin (Avusturya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, İspanya) anayasaları bulunmaktadır.
         
 
İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa No:

 

Avusturya ..................................................................................................... 1   -  98

 
 
 
 

Belçika ......................................................................................................... 99  - 148

 
 
 

Danimarka ................................................................................................. 149  - 168

 
 
 

Fransa ........................................................................................................ 169  - 208

 
 
 

Almanya ..................................................................................................... 209  - 276

 
 

İrlanda ....................................................................................................... 277  - 318

 
 

İtalya ......................................................................................................... 319  - 354

 
     
 

Hollanda .................................................................................................... 355  - 384

     
 

Polonya ...................................................................................................... 385  - 438

 
 

Portekiz ..................................................................................................... 439  - 532

 
 

İspanya ...................................................................................................... 533  - 584