::: ANAYASA METİNLERİ

         Ülkemizde toplumsal mutabakata dayalı yeni bir Anayasa yapılmasına yönelik büyük bir beklenti bulunmaktadır. Bu beklentinin karşılanması amacıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisinde oluşturulan Komisyon çalışmalarına başlamıştır.

Ülkemiz bakımından hayati önemi haiz Anayasa değişikliği çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Bakanlığımızca hazırlanan;

 

     -  1982, 1961, 1924 ve 1921 Anayasaları Karşılaştırma Tablosu,

     -  1982 Anayasasının İlk ve Son Hali Karşılaştırma Tablosu,

     -  1961 Anayasasının İlk ve Son Hali Karşılaştırma Tablosu.

     -  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile Bazı Ülke Anayasalarının Karşılaştırma Fihristi,

     -  Avrupa Birliği Üyesi Onbir Ülkenin Anayasasıyararlı olmasını temennisiyle ilgililerin istifadesine sunulmuştur.

 

 

 

 

 

 Bu metinler, Kanunlar Genel Müdürlüğü Tetkik Hakimleri Yılmaz Erdem, Dr. Mesut Uzuntok, Mehmet Tekkoyun ve Aynur Oral tarafından hazırlanmıştır.