::: AB E-Devlet Hizmetleri 9. Kıyaslama Çalışma Raporunda Türkiye’nin Yeri

Türkiye, Avrupa Birliği tarafından düzenlenen e-Devlet uygulamaları 9.Kıyaslama çalışmasında üst sıralarda yer alarak AB üyesi olan birçok devletin önüne geçmiştir. Avrupa Birliği tarafından e-devlet hizmetlerinin ölçümüne yönelik olarak gerçekleştirilen 9. Kıyaslama Çalışması Raporu sonuçlarına göre, Türkiye, 20 temel kamu hizmetinin tamamen elektronik ortama taşınmasında yüzde 89 ile yüzde 82 olan AB27+ (AB üyesi 27 Ülke) ortalamasının üzerinde bir değer elde etmiştir. Aynı şekilde, hizmetlerin olgunluk seviyesinde de ülkemiz yüzde 91 ile yüzde 90 olan AB27+ ortalamasının üzerinde bir seviyeyi yakalamıştır.


 

Rapor Ayrıntıları İçin Tıklayınız.  
Tüm Raporun İngilizce Hali İçin Tıklayınız.