YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI (II.PAKET) ÇALIŞMALARI BAŞLAMIŞ OLUP
GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ BEKLENMEKTEDİR
 

Yargı hizmetlerinin hızlandırılması amacıyla yapılan ilk çalışmalar 31/03/2011 tarihli ve 6217 sayılı Kanunla yasalaşmış ve 14/03/2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çalışmalar sırasında yargı aktörleri tarafından ortaya konulan görüşler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından yapılan “Yargıda Durum Analizi” toplantılarında kürsü hâkim ve savcılarının yaptıkları öneri ve tespitler ve kamuoyunda bu konuda yapılan tartışmalarda ortaya konulan görüş ve önerilerden yararlanılmıştır.

Bugün yargı hizmetlerinin hızlandırılması, etkin ve verimli bir hale getirilmesi için ikinci bir paketin hazırlanması ihtiyacı, geçerliliğini korumakta ve böyle bir paketin öncelikli olarak kanunlaşması planlanmaktadır.

Uygulamada yer alıp mevzuatı somut olaya uygulayan ve her türlü problemle birinci elden karşılaşan hâkim ve savcıların yargı hizmetlerinin hızlandırılması, etkin ve verimli hale getirilmesi konusunda ortaya koyacakları görüş, değerlendirme ve öneriler kanun yapım çalışmalarına ışık tutacaktır. Bu sebeple https://tartisma.uyap.gov.tr/ adresinde YARGI HİZMETLERİNİN HIZLANDIRILMASI (II. PAKET) başlığı açılmıştır. Burada toplanacak görüş ve öneriler, ikinci paketin hazırlanmasında temel teşkil edecektir.

   

Hâkim ve Savcıların görüş ve öneri bildirmek için:

https://tartisma.uyap.gov.tr/
Foruma sadece UYAP Ağı'ndaki Hâkim, Savcı ve Adalet Personeli ulaşabilir.
   
Vatandaş ve Avukatların görüş ve öneri bildirmek için: kgm.cezahukuku2@adalet.gov.tr

Form doldurularak ilgili eposta adresine gönderilebilir.