::: Türkmenistan heyeti ile “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” görüşmeleri başarı ile sonuçlandı.

Türkmenistan heyeti ile “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması” görüşmeleri başarı ile sonuçlandı.

Ülkemiz ile Türkmenistan arasında hukuki, ticari ve cezai konularda adli yardımlaşma anlaşması imzalanması konusunda yürütülen çalışmalar çerçevesinde, konu hakkında karşılıklı görüşmelerde bulunmak üzere Türkmenistan'dan yetkili bir heyet 19-21 Temmuz 2011 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne resmi ziyarette bulunmuşlardır.

Müzakerelerde, Türk heyeti; Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Dr. Fazlı Doğan’ın başkanlığında tetkik hakimleri Feyzullah Taşkın, İlyas Pehlivan, Seda Türkan Manav Dursun ve Barış Yiğit’ten oluşmuştur.

Türkmenistan heyetinde ise, Türkmenistan Adalet Bakanlığı Hukuk Yardımı Müdürlüğü Başkanı Mayagözel Hocamberdiyeva Sapardurdiyevna, Türkmenistan Başsavcılığından Savcı Röwşen Yazmuradoviç Kılıçmammedov, Türkmenistan Milli İstihbarat Bakanlığı Yetkilisi Saparmammet Akmammedoviç Arbadov, Türkmenistan İçişleri Bakanlığından Baş Sorgu Yargıcı, Binbaşı Yusuf Atacanoviç Danatarov, Türkmenistan Yüksek Mahkemesi Hakimi Soltanmurat Goçguliyev ve Türkmenistan Büyükelçiliği 2. Katibi Shadurdy Meredov yer almışlardır.

Dostane bir ortamda ve karşılıklı anlaşış içinde yapılan çalışmalar sonucu anılan anlaşma taslağı üzerinde görüş birliğine varılarak anlaşma taslağı parafe edilmiştir. Anlaşma taslağı üzerinde yapılan çalışmalar başarı ile sonuçlandıktan sonra Türkmenistan heyeti; Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ve Sincan Adliyesi’ni ziyaret etmiş, bilahare; Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda da incelemelerde bulunmuştur.( www.uhdigm.adalet.gov.tr )

UYAP uygulamalarını yerinde incelemek ve bilgi almak amacıyla Türkmenistan dan gelen üst düzey yargı heyeti 19.07.2011 tarihinde Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığını ziyaret etmiştir. Türkmenistan heyetini, Bilgi İşlem Dairesi Başkan Yardımcısı Ali Rıza ÇAM karşılayarak, Heyete UYAP Bilgi Sisteminin tarihçesi, gelişim süreci, vatandaş ve avukatlara sağladıkları kolaylıklar, SMS Bilgi Sistemi, akıllı uyarı sistemleri, elektronik imza uygulamaları hakkında genel bilgiler verilmiştir.

Türkmenistan Heyeti yapılan sunumların ardından Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen UYAP Bilişim Sistemini çok beğendiklerini, bu konuda Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile iş birliği yapmak istediklerini beyan etmişlerdir.
( http://www.uyap.gov.tr/haberler/ziyaretler/2011/turkmenistan2/index.html )