ULUSLAR ARASI ÇOCUKLAR İÇİN ADALET SEMPOZYUMU ANKARA'DA YAPILDI.

Avrupa Birliğinin mali, UNICEF'in teknik desteğinde Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu , Türkiye Adalet Akademisi ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliğinde, Ceza ve Tevkifevleri Koordinatörlüğünde yürütülen “Çocuklar İçin Adalet Projesi” kapsamında Türkiye Adalet Akademisi sorumluluğunda yürütülen “Uluslar Arası Çocuklar İçin Adalet Sempozyumu” 5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında Ankara Hilton Otelde gerçekleştirilmiştir.

Yargı sürecindeki çocukların haklarının korunması için makul sürede hızlı, adil yargılanma hakkı gözetilmeli ve bu haklar yaşama geçirilmelidir." sempozyumun ortak hedefi ve ana mesajı olarak belirlenmiştir.

Sempozyum açılışında konuşmasında Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem “12 Eylül 2010 tarihinde yapılan halkoylamasıyla kabul edilen 5982 sayılı Kanunla, Anayasanın 10’uncu maddesinde yapılan değişikliğe değinerek, “yasada çocuklar için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı belirtilmiş ve özel surette korunması gerekenler çocuklar için pozitif ayrımcılık ilke olarak kabul edilmiştir” dedi. Erdem, sempozyumun, çocuk adalet sisteminin geliştirilmesinin, çocuk haklarının hayata geçirilmesinde uluslararası alanda işbirliği yapmanın ve bu alandaki deneyimlerin sorunların çözümünde ortaklıklara dönüştürmenin örneği olmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Ahmet Zahteroğulları ise konuşmasında “öncelikli hedefin, Çocuk Koruma Sisteminin çocuk mağdur olmadan riskleri tespit ederek ihtiyaç duyulan destek hizmetlerine zamanında ulaşmasını sağlayan, koruyucu ve önleyici müdahaleleri içeren bir yapıya kavuşturulması olduğunu” söyledi.


Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin ALTUN, UNICEF ile doğrudan hibe bileşeni kapsamında bu yılın başında 3 milyon 150 bin euro tutarında bir sözleşme imzalandığını hatırlatarak şunları söyledi: “24 ay sürmesi planlanan bu bileşendeki faaliyetler, adil yargılanma hakkının etkin şekilde hayata geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına “son çare” olarak başvurulması ilkelerinin hayata geçirilmesine ilişkindir. Bu projenin hayata geçirilmesi ile çocukların adil yargılama hakkının korunması, çocuk adalet sisteminin güçlendirilmesi, özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuklara yüksek standartta hizmet sağlanması alanlarında, ülke olarak önemli bir ilerleme sağlanmış olacağına inanıyoruz.”

UNICEF Türkiye Temsilcisi Ayman Abulaban, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Sempozyumun AB’nin desteklediği, UNICEF’in ise teknik destek sağladığı Hükümet tarafından yürütülen bu projenin önemli bir etkinliği olduğunu” ifade ederek şunları söyledi: “Bu projenin temel hedefi hem çocuk mağdurların hem de suça karışmış çocukların korunması ve rehabilite edilmesi hedefleri arasında orta bir yol bulmaktır. Proje bu konuda sorumluluğu olan herkesi adalet sistemiyle yolu kesişen çocuklar için sorumluluk sahibi, nitelikli ve güvenilir kılmayı hedeflemektedir. Bu Proje aynı zamanda çocukların adalet sistemi içinde geçirdikleri süreyi kaybedilmiş bir zaman olmaktan ziyade bir fırsata dönüştürmeyi amaçlamaktadır.”

“Ulusal hukuk sistemi, sosyal refah sistemi adalet ve güvenlik sistemlerinin çocuğa yaklaşım şekli hukukun üstünlüğünün sağlanması ve bununla bağlantılı hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından ayrılmaz bir bütündür. Tanıklık ettiğimiz önemli gelişmelere karşılık, çocuklar hukukun üstünlüğünün sağlanması ile ilgili girişimlerde hala kilit bir paydaş olarak görülmemektedir. Çocuk adaleti standartlarını hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımız zaman zaman hala daha geniş kapsamlı adalet ve güvenlik reformundan ayrıymış gibi görülmektedir. Adalete erişim söz konusu olduğunda, bu her ne kadar toplumdaki hassas grupların haklarının korunması ve yoksullukla savaşmak açısından gitgide önem kazanan bir strateji olsa da bu stratejinin hayata geçirilmesinde malesef hala çocuklar nadiren dikkate alınmaktadır.”

Sempozyum açılışında konuşan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Bela Szombati ise “bu projenin, adalet sistemi içinde çocuk haklarının çok daha iyi korunmasına katkı sağlayacağına inandıklarını dile getirerek yargı ile karşı karşıya gelen çocuğun yüksek yararının dikkate alınması gerektiğini” söyledi. Szombati, gereken reformların ve düzenlemelerin AB standartları ve deneyimlerine paralel olarak “çocuk ve gençlik dostu hale geleceğine ve tutukluluk yerine pek çok alternatifin geliştirileceğine inandıklarını” sözlerine ekledi.

5-7 Aralık 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Uluslar arası Çocuklar için Adalet Sempozyumun teması koruma/önleme,yargılama ve infaz boyutlarında sorunlar, çözüm önerileri ve kurumlar arası işbirliği olarak belirlenmiştir.Sempozyum yargı sürecindeki çocuklar alanında çalışan, yurt içinde ve yurt dışından 300 dolayında uzmanın katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Çocuklar için Adalet Projesi
Avrupa Birliği’nin finansmanı ve UNICEF’in teknik desteği ile yürütülen Çocuklar için Adalet Projesinin ortakları Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu ve Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı’dır.Proje ile çocuk adalet sisteminde çocukların haklarının korunması için adil yargılanma hakkının yaşama geçirilmesi, çocukların ikincil mağduriyetlerinin önlenmesi ve özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarına son çare olarak başvurulmasının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, proje kapsamında çocuk adalet sistemi çalışanları için hizmet içi eğitim programının hazırlanması ve özgürlüğünden yoksun bırakılmış olan çocukların, BİSİS (Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi) çerçevesinde bireye özel rehabilitasyon hizmetlerinden yararlanması öngörülmektedir.

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol ERDEM'in Açılış Konuşması Metni için tıklayınız.

Sempozyum Programı için tıklayınız...