► ÇALIŞMA ZİYARETİ

SAYIN MÜSTEŞARIMIZIN STRAZBURG’A ÇALIŞMA ZİYARETİ

              Adalet Bakanlığı Müsteşarı Sayın Birol ERDEM, beraberinde Müsteşar Yardımcısı Sayın Kenan ÖZDEMİR, Avrupa Birliği Genel Müdürü Sayın Ali BİLEN, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanı Sayın Dr. Şener DALYAN ve Tetkik Hâkimi Sayın İsmail SARI dan oluşan heyetle 27-28 Eylül 2012 tarihlerinde Avrupa Konseyi (AK) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)  yetkilileri ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere Strazburg’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmiştir.

              Sayın Müsteşarımız ve beraberindeki heyet ziyaret sırasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gabriella BATTAINI-DRAGONI, AİHM Yazı İşleri Müdürü Eric FRIBERGH, Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Direktörü Philippe BOILLAT, Venedik Komisyonu Genel Sekreteri Thomas MARKERT ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. Heyete ayrıca AİHM Türk yargıcı ve Türkiye bölüm şefleri tarafından AİHM’e yapılan başvurularda ülkemiz hakkında verilen ihlal kararlarına sebep olan sorunlu alanlar hakkında sunum yapılmış ve muhtemel çözüm yolları hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.  

              Yapılan görüşmelerde Türkiye’nin AİHM reform sürecine olan desteği vurgulanmış; gerek Avrupa Konseyi gerekse de AİHM Sekretaryası ile mevcut yakın işbirliğinden duyulan memnuniyetin altı çizilmiş; ülkemizde insan hakları, hukukun üstünlüğü ve demokrasi alanlarında, başta Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun 23 Eylül 2012 tarihi itibariyle başlaması olmak üzere son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında muhataplar bilgilendirilmiştir.