T.C.
ADALET BAKANLIĞI
Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü

   

Sayı   : B.03.0.HİG.0.00.00.05-228/6394
Konu : Bağlıca Lojman duyurusu.

İVEDİ
13/03/2012

 

               .............. GENEL SEKRETERLİĞİNE
           .............. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE
................ BAŞKANLIĞINA
                        .................CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA
                                        .................BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

Ankara’da görev yapan hâkim ve Cumhuriyet savcılarının lojman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Hazine tarafından satın alınan Ankara/Etimesgut İlçesi, Bağlıca Köyü, 46829, 46830 ve 46831 ada, 1 parselde bulunan oda sayısı 3+1 olan 108 daire teslim alınmıştır.
Söz konusu lojmanlardan talepte bulunmak isteyen hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız ile bu sınıftan sayılanlardan 2012 yılında herhangi bir lojman için başvurusu bulunanların bir dilekçe ile; daha önce lojman başvurusu bulunmayanların ise Lojman Talep Formunu, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Açık Sicil bürosu ile Gizli Sicil bürosuna onaylattırılarak 13 Nisan 2012 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri gerekmektedir.
Lojmanlara girmeye hak kazananlar ile lojmanların tahsis tarihi daha sonra duyurulacaktır.
Keyfiyetin ilgillere imza karşılığında duyurulmasını arz/rica ederim.

         

   

Ayhan TOSUN
Hâkim
Bakan a.
Genel Müdür

 
 
 


" Bu belge DYS ortamında hazırlanarak elektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca Fiziki olarak gönderilmeyecektir."
Mustafa Kemal Mahallesi 2151. Sokak No:34 Söğütözü 06510/ANKARA Ayrıntılı bilgi için irtibat: Lojman Bürosu Tel(0312) 218 75 31 Faks(0312)-219 44 25 e-posta: higm@adalet.gov.tr