Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2012 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları Değerlendirme Sonuçları

2012 Unvan Değişikliği Sınavı Başvuruları Değerlendirme Sonuçları Üzerine Yapılacak İşlemlere İlişkin Açıklama

2012 yılı unvan değişikliği sınavı için oluşturulan merkezi sınav kurulu 16/03/2012 tarih ve 2 sayılı kararı ile sınava ilişkin başvuruları değerlendirmiş ve ilan ekindeki listeler aynı tarihte yayınlamıştır.

Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 2012 Unvan Değişikliği Sınavı başvuruları değerlendirme sonuçlarına yönelik olarak ilgililer 23/03/2012 tarihi mesai bitimine kadar bizzat, posta ya da faks yolu ile itirazda bulunabilecektir. Faks yolu ile yapılacak itirazlarda itiraz dilekçesinin aslı Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığına posta ile ulaştırılacaktır. İtirazlarda itiraz sebepleri ve gerekçeleri açıkça yazılacak, postadaki gecikmeler de dahil olmak üzere 23/03/2012 tarihinden sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Duyurulur. 16.03.2012

MÜHENDİS BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 
İSTATİSTİKÇİ BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 
TEKNİKER BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 
TEKNİSYEN BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİNİN BAŞVURULARINI DEĞERLENDİRME SONUÇLARI