► DOSYA SORGULAMA

           Yargı hizmetlerinin etkin ve verilmi kullanılması, ilgililerin hızlı ve kolay bir şekilde bilgiye ulaşmalarını temin açısından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının www.yargitaycb.gov.tr adresindeki internet sayfasının DOSYA SORGU  bölümünün yeni şekliyle hizmete sunulmuştur.

           Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tebliğname numarası, Yargıtay Ceza Dairesi esas numarası, mahalli mahkeme esas ve karar numarası ile veya TC Kimlik numarası ile dosya sorgusu yapıldığında,

                      1 - Dosyanın Yargıtay arşivine girip girmediği,

                      2 - Cumhuriyet Savcısı incelemesinde olup olmadığı,

                      3 - Hangi Ceza Dairesine gittiği ve söz konusu Ceza Dairesindeki esas numarasının ne olduğu,

                      4 - İlgili Ceza Dairesinden dosyanın dönüp dönmediği,

                      5 - Dosyanın mahalline gönderilmek üzere postaya verilip verilmediği hususları internet sayfasından görüntülenebilmektedir.

           Mart 2012 tarihi itibariyle ilgilisi tarafından yukarıda belirtilen internet adresindeki ; SORGU bölümüne, TC Kimlik No ve Cüzdan Seri - No girildiği takdirde düzenlenmiş olan tebliğnamenin tam metni görülebilmektedir.

 

                      Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı

                      www.yargitaycb.gov.tr