► Lazer Yazıcı Mal Alımı İhalesi


Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından 09/04/2012 günü saat 11:00’de Lazer Yazıcı Mal Alımı İhalesi yapılacaktır. Söz konusu ihaleye ilişkin İdari Şartname, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Standart Formlar, ektedir. İlgililere duyurulur.

1-İdari Şartname

2-Sözleşme Tasarısı

3-Standart Formlar

4-Teknik Şartname