::: YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI

Kanun tasarısının PDF formatındaki haline ulaşmak için tıklayınız.

Kanun tasarısının Word dokümanı formatındaki haline ulaşmak için tıklayınız.