::: BAŞBAKANLIKTA BULUNAN "YARGI HİZMETLERİNİN ETKİNLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VE BASIN YAYIN YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARA İLİŞKİN DAVA VE CEZALARIN ERTELENMESİ HAKKINDA KANUN TASARISI" BAŞBAKANLIĞIN 30/01/2012 TARİH VE 464/544 SAYILI YAZISI İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NE GÖNDERİLMİŞTİR.

Kanun tasarısının PDF formatındaki haline ulaşmak için tıklayınız.

Kanun tasarısının Word dokümanı formatındaki haline ulaşmak için tıklayınız.