2012 Yılı Eğitim Planı” ile Plan’ın kabulüne ilişkin “Eğitim Kurulu Kararı”, “Makam Onayı”
 ve ilgililere tebliğine ilişkin yazılar ekte sunulmuştur.

 Yönlendirme

Yukarıdaki Duyuruya Sadece UYAP Ağı İçindeki Bilgisayarlardan Erişebilirsiniz...