► 6384 Sayılı Kanunla Kurulan Tazminat Komisyonu Başvuruları Kabul Etmeye Başlıyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Olan Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair 6384 sayılı Kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilmiş ve 19 Ocak 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Kanuna göre, ceza hukuku kapsamındaki soruşturma ve kovuşturmalar ile özel hukuk ve idare hukuku kapsamındaki yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı veya mahkeme kararlarının geç ya da eksik icra edildiği veya hiç icra edilmediği iddiasıyla 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla AİHM'e başvuran kişiler, bu Kanuna göre kurulan Komisyona müracaat edebileceklerdir.

Adı geçen Kanun’un 10 uncu maddesinde, komisyona yapılacak müracaatın şekli ve süresine ilişkin 5 inci maddenin, Kanunun yayımından 1 ay sonra yürürlüğe gireceği belirtilmiş olup bu süre 20 Şubat 2013 tarihine tekabül etmektedir. Bu sebeple söz konusu Komisyon, kendisine yapılacak başvuruları bu tarihte kabul etmeye başlayacaktır.

Bu çerçevede ilgililer, 20 Şubat 2013 Salı gününden itibaren Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla veya doğrudan Komisyonun faaliyetlerini icra edeceği aşağıda belirtilen adrese müracaat edebileceklerdir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Komisyon’un adresi:

Adalet Bakanlığı İstinaf Ek Bina Mustafa Kemal Mah. 2151 Cad. No:34/B 3. Kat Söğütözü/ANKARA